main-logo
Nieuws
Diversiteit

Nieuws

Alle nieuws uit het primair onderwijs

Gratis poster: het meertalige kind

meertalig kind poster 940x370 1

LOWAN zet graag goede voorbeelden in de schijnwerper. Deze keer: een speciaal innovatieteam rondom kennisdeling over het meertalige kind. Het innovatieteam heeft het afgelopen jaar een poster ontwikkeld met informatie over het meertalige (nieuwkomers)kind voor alle scholen.

Het initiatief

Een jaar geleden deed Anne van Buul, docent-onderzoeker bij hogeschool De Kempel, vanuit een initiatief van het samenwerkingsverband Helmond-Peelland, een oproep aan professionals om mee te denken over wat er nodig is in de praktijk op het gebied van het meertalige (nieuwkomers)kind. Zeven enthousiaste leerkrachten, begeleiders en specialisten vanuit verschillende rollen en organisaties uit po, vo en sbo dachten samen na over het onderwerp. Het doel was om tot een gezamenlijk product te komen dat direct bruikbaar is in de praktijk.

Design Thinking

“Wij hebben eerst gekeken naar welke initiatieven, scholing en netwerken er allemaal al waren in de regio rondom NT2 en meertaligheid. We kwamen erachter dat dat al heel veel was.”, vertelt Anne. “Dat is heel mooi, maar toch hadden mensen het gevoel dat zij het wiel zelf moeten uitvinden. Dit innovatieteam is speciaal opgericht om kennis te bundelen en zo breed mogelijk te verspreiden.”, geeft Anne aan.

Er werd gewerkt volgens een ontwerpgerichte aanpak, gebaseerd op principes van Design Thinking, ontwikkeld door Fontys Hogescholen. Op het Platform Samen Onderzoeken vind je een gratis toolkit dat makkelijk inzetbaar is om 8 bijeenkomsten te organiseren, volgens Anne.

Bewustwording

Het team kwam tot de conclusie dat bewustwording bij leerkrachten in de reguliere setting een grote bijdrage kan leveren aan de ondersteuning van de meertalige leerling in de klas. “Pas als je bewust bent dat een meertalige leerling ergens ondersteuning bij nodig heeft, dan kun je dit ook gaan bieden.”, zegt Anne. Het team wil met de poster graag een bijdrage leveren aan deze bewustwording. Op de poster komen drie thema’s aan bod: veiligheid, betekenisvolheid en interactie. “We hopen dat de poster in alle koffiekamers van scholen en bij iedere kinderopvang in de regio komt te hangen. En ook dat het een opstap is voor scholen om verder kennis te vergaren over het onderwerp”, zegt Anne.

Wij gaan door!

Na 8 bijeenkomsten is de opdracht van het innovatieteam afgerond, maar toch hebben zij besloten om door te gaan. “Alleen al met de leden van het innovatieteam onderling, wordt heel veel kennis uitgewisseld tijdens de bijeenkomsten. Samenwerken aan een product geeft zoveel energie”, zegt Anne. Deze energie willen de leden behouden. Zij hebben zelfs al concrete plannen voor de toekomst. Het team wil in de toekomst een belevingscircuit ontwikkelen, waarin mensen kunnen ervaren hoe het is voor een meertalige leerling om in een Nederlandstalige omgeving te leren en te leven. LOWAN is heel benieuwd en wenst het team veel succes!

Download poster

Deel deze pagina