main-logo
Nieuws
Mediawijsheid

Nieuws

Alle nieuws uit het primair onderwijs

Mediawijsheid op De Bloemberg Nijmegen

Mediawijsheid voor nieuwkomers

Afgelopen week was het de week van de mediawijsheid. Een mooie gelegenheid voor LOWAN om basisschool De Bloemberg in Nijmegen te bezoeken. Zij hebben een specifiek mediawijsheid aanbod voor nieuwkomers ontwikkeld dat aansluit bij de woordenschatmethode Wereld vol Woorden.

Mediawijsheid gekoppeld aan Wereld vol Woorden

Nieuwkomersschool De Bloemberg heeft tussen 2020-2022 samen met partner iXperium, Center of Expertise leren, gewerkt aan de ontwikkeling van mediawijsheid-lessen voor nieuwkomers. Deze medialessen passen bij de bouwsteen digitaal samenleven van burgerschapsonderwijs. De lessen die ze hebben ontwikkeld voor onder- en bovenbouw zijn óók gekoppeld aan de thema’s van Wereld vol Woorden. Het doel van dit aanbod is dat nieuwkomersleerlingen veilig, sociaal en kritisch leren omgaan met informatie op alle media. En ook dat nieuwkomersleerlingen op een veilige, sociale en kritische manier informatie leren delen via internet en sociale media.

In gesprek over sociale media

Dit laatste doel sluit naadloos aan bij ‘De week van de Mediawijsheid: #hierniet’. Hier werd namelijk aandacht gevraagd voor ‘hoe we online met elkaar omgaan’. Directeur Iris Kokosky Deforchaux van De Bloemberg vertelt dat het team daar specifieke lessen voor heeft ontworpen. Zo wordt bij het thema ‘Water? Natuurlijk!’, uit Wereld vol woorden, een koppeling gemaakt met het delen van foto’s van anderen en van jezelf online. Als context wordt hierbij een bezoek aan het zwembad gebruikt. ”Als je naar het zwembad gaat en iemand maakt foto’s, wil je niet altijd dat deze foto op sociale media wordt geplaatst.”, legt Iris Kokosky uit. ”Hier gaan we met leerlingen over in gesprek’’ vult Adrie Meijer aan, leerkracht uit het ontwikkelteam mediawijsheid. ‘’Maar ook over andere zaken, zoals het accepteren van cookies. Wat zijn dat eigenlijk? Of wat gebeurt er met je gegevens als je deze op een formulier invult online”, zegt Adrie. Directeur Iris legt uit waarom het belangrijk is om online gedrag bespreekbaar te maken: ”door het online gedrag bespreekbaar te maken worden leerlingen hier ook veel bewuster van. Ze komen daardoor ook met andere vragen over sociale media bij ons”.

Het proces en de toekomst

Een ontwikkelteam van De Bloemberg, een zogenaamd ‘Bootje’, heeft de taak op zich genomen om de mediawijsheid-lessen concreet uit te werken bij ieder thema van Wereld vol woorden. ”Wij wilden de lessen niet als iets aparts aanbieden, maar geïntegreerd binnen het taalthema waar de klas mee bezig is”, zegt Iris. Het team zit nu in de implementatie- en bijstelfase van de lessen. Een uitdaging is dat de ontwikkelingen op dit gebied heel snel gaan. De lessen moeten daarom wel steeds aangepast worden aan de huidige tijd en dat kost tijd. Als volgende stap hoopt de school ook de lessen voor andere onderdelen van burgerschapsonderwijs en cultuureducatie te koppelen aan de thema’s van Wereld vol woorden, zodat het een geheel wordt.

Meer informatie

De week van de mediawijsheid had als thema #hierniet. Op de website Week van de Mediawijsheid kun je hier meer informatie over vinden. Het eindrapport over de lessen mediawijsheid van De Bloemberg kun je hieronder downloaden.

Download de eindrapportage

Deel deze pagina