main-logo
Nieuws
In de schijnwerper

Nieuws

Alle nieuws uit het primair onderwijs

In de schijnwerper: Project Expertisedeling Nieuwkomers

IMG 20231012 WA0004 940x370 1

Graag delen wij mooie voorbeelden van scholen die expertise delen over het lesgeven aan nieuwkomers in hun regio. Zo leren wij van elkaar. Dit keer zetten we het Adviescentrum HaarlemTaal in de spotlight!

Nieuwkomersschool en adviescentrum onder 1 dak
Het adviescentrum
werkt nauw samen met de nieuwkomersschool ‘Internationale Taalklas Haarlem’ van waaruit al enige tijd een succesvol 3-jarig project loopt: het ITK-maatjesproject. Het ITK-maatjesproject is een 3-jarig trainingstraject voor teamleden in de regio gefinancierd door het samenwerkingsverband passend onderwijs. Door de subsidieregeling expertisedeling werd het mogelijk om een vergelijkbaar project te starten van één jaar, de PEN-Training (Project Expertisedeling Nieuwkomers). Hierover sprak LOWAN met Edith de Graaff, coördinator van het Adviescentrum HaarlemTaal. Met in totaal 7 teamleden delen zij hun expertise en leveren zij nazorg in regio Zuid-Kennemerland.  

PEN-training? 
De PEN-Training bestaat uit een verkort en samengepakt ITK-maatjesproject dat één jaar in plaats van drie jaar duurt. Het traject is intensiever, wat betekent dat de deelnemers één keer per maand verwacht worden bij de voor hen georganiseerde informatie/trainingsbijeenkomst. De eerste bijeenkomst gaat altijd over de onderwerpen oudercommunicatie en cultuurverschillen, omdat dit een belangrijke basis is om zo veel mogelijk informatie te verkrijgen over de nieuwkomersleerling. De deelnemers ontvangen dan een
goodie bag en een map met informatie, een hartelijk welkom dus. Daaropvolgende bijeenkomsten staan in het teken van de onderwerpen klankonderwijs, taal en woordenschat, het stappenplan gericht op monitoring nieuwkomersleerlingen om ervoor te zorgen dat deze niet tussen wal en schip vallen, traumasensitief onderwijs en rekenen. Maar ook het maken van programma’s op maat voor het voortbouwen op het niveau van de leerling na doorstroom naar het reguliere basisonderwijs. De PEN-Training wordt bekostigd vanuit de subsidieregeling expertisedeling.  

Geen losse workshops, maar inbedding in school samen met ib/directie
Ieder teamlid vanuit de regio Zuid-Kennemerland kon zich aanmelden voor het project. Deelnemers zijn leerkrachten/ondersteuners/ib-ers die zich binnen het regulier basisonderwijs hard willen maken voor de nieuwkomersleerlingen. Het project wordt als interessant en goed toepasbaar in de praktijk ervaren. De ‘coaching on the job’ door de expertisedelers vanuit het adviescentrum in combinatie met de informatie die zij verkrijgen tijdens bijeenkomsten maakt het project succesvol en spreekt deelnemers erg aan. Wanneer een deelnemer zich had aangemeld, vond er een intake met de
deelnemer, directie en IB van de school plaats. De intake en een tussentijdse evaluatie is van groot belang, want deelname betekent dat de expertise die wordt opgebouwd doorgaans wordt verspreid in de gehele school en dit behoeft een goede teambegeleiding ondersteund door directie en IB.   

Wens: Opzetten van 2 jarig maatjes-traject
In vergelijking met het ITK-maatjesproject worden de deelnemers aan de PEN-Training niet gefaciliteerd in de vorm van 0,1 FTE. De vraag voor deelname aan het project blijft groot. Maar doordat het een 1-jarig project is, is aanmelden niet meer mogelijk. De wens van het Adviescentrum HaarlemTaal is om een
structureel maatjesproject van ongeveer 2 jaar op te zetten. Hierover worden al gesprekken gevoerd met het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland en de verschillende bestuurders binnen de regio.

De verwachting is dat mede door meer bewustwording in het werkveld de vraag voor deelname aan een vergelijkbaar project blijft. Daarnaast zorgt het project zelf ook voor de bewustwording van het werkveld. Hierdoor sluiten scholen steeds beter aan bij wat de nieuwkomersleerling nodig heeft en dat is maatwerk! 

Tips voor andere expertisedelers: 

  • Kijk praktisch mee op school zodat je weet wat realistisch toepasbaar is.   
  • Maak het niet te groot, maar vooral realiseerbaar. Zodat men wordt gestimuleerd om er morgen in de onderwijspraktijk mee te starten.  
  • Lever maatwerk voor die specifieke leerling. Alles op maat!  

Tips voor directie die expertisedeling willen opzetten:  

  • Betrek iedereen erbij: bestuurders en het samenwerkingsverband.  
  • Zorg voor een goede samenwerking tussen directie, ib en deelnemer.  
  • Blijf je ervoor hard maken en geef het de tijd.  
  • Maak een goed plan voordat je start.  

Meer informatie over het adviescentrum HaarlemTaal? Kijk hier 

Willen jullie ook ‘in de schijnwerper’?

LOWAN wil graag mooie voorbeelden delen, met het doel om van elkaar te leren. In deze ‘serie’ zijn we op zoek naar scholen die expertise delen. Doen jullie dit en willen jullie dit delen? Mail of bel naar de LOWAN-helpdesk.

Deel deze pagina