main-logo
Nieuws
In de schijnwerper

Nieuws

Alle nieuws uit het primair onderwijs

In de schijnwerper: Kindcentrum Mozaïek in Helmond

LOWAN is altijd op zoek naar goede voorbeelden van expertisedeling vanuit het nieuwkomersonderwijs. Deze keer spraken wij Paul Nijhof, die de rol van expertisedeler voor zijn school KC Mozaïek in Helmond heeft ingevuld, vanuit de subsidie expertisedelers. Ook na het stoppen van de subsidie, is de ambitie binnen het bestuur QLIQ Primair onderwijs, waar het Mozaïek onder valt, om de expertisedeling structureel voort te zetten. Dit blijft natuurlijk altijd afhankelijk van financiering en personele mogelijkheden, want in mindere tijden is dit een van de eerste zaken zijn die onder druk komt te staan om te kunnen contineren. Daarom een mooi pleidooi om expertisedeling structureel te maken.  

Professionele leergemeenschap NT2 en nieuwkomers
Een van de ontwikkelingen waar Paul en zijn collega’s zich op hebben gericht, is het creëren van een professionele leergemeenschap (PLG) NT2 en nieuwkomers. Naast landelijke ontwikkelingen, is er door de economische groei van deze regio een enorme toename van nieuwkomers. Alle scholen binnen dit gebied, hebben in toenemende mate te maken met de instroom van anderstalige leerlingen. Daarom is er in de Brainport regio een gezamenlijke visie op nieuwkomersonderwijs in ontwikkeling, waarbij een van de speerpunten is om expertise deelbaar te maken.

Duurzame opzet
Aan Paul en zijn school Mozaïek worden veel expertisevragen gesteld. Om hier op een duurzame manier mee om te gaan, zijn er al eens webinars over meertaligheid en traumasensitief werken opgenomen. De afgelopen maanden is er gekozen voor de opzet van een PLG. In 12 Helmondse scholen binnen de stichting QliQ Primair, is er een NT2-coördinator aangesteld, die in verbinding staan met Paul en elkaar. Samen wisselen ze casusvragen uit, worden goede voorbeelden en documenten gedeeld. ‘Ik ben de centrale link en coach de NT2-coördinatoren, zodat zij op hun beurt de leerkrachten weer kunnen coachen. Hiermee willen wij zoveel mogelijk kennis delen op een duurzame wijze.’

Naast bijeenkomsten ook workshops
Vanuit de PLG NT2 en nieuwkomers worden er ook workshops georganiseerd om de kennis van de coördinatoren te versterken. In het afgelopen jaar werden er workshops georganiseerd over klankenonderwijs, het vertalen van leerlijnen naar een goed aanbod en het zorgen voor een goede intake. Ook andere onderwijsprofessionals konden hierbij aansluiten. Sommige vragen uit het veld worden in de PLG verder uitgediept, door in de klassen aan de slag te gaan en te ontdekken wat er werkt. Expertise die ontbreekt binnen de PLG kan extern worden opgedaan, bijvoorbeeld via het expertisenetwerk van LOWAN. Deze wordt vervolgens weer beschikbaar voor de coördinatoren van de andere scholen waar de expertisevraag leeft. Ga zo door Helmond, mooi om deze samenwerking in de schijnwerpers te zetten. 
 

Paul Nijhof is een van de sprekers die twee sessies op de LOWAN-studiedagen op 26 en 27 maart zal verzorgen, over het opzetten en uitvoeren van een goede intake bij nieuwkomers.    

Willen jullie ook ‘in de schijnwerper’?
LOWAN wil graag mooie voorbeelden delen, met het doel om van elkaar te leren. In deze ‘serie’ zijn we op zoek naar scholen die expertise delen. Doen jullie dit en willen jullie dit delen? Mail of bel naar de LOWAN-helpdesk.

Deel deze pagina