main-logo
Nieuws
In de schijnwerper

Nieuws

Alle nieuws uit het primair onderwijs

In de schijnwerper: De Horizon uit Hengelo

De Horizon in Hengelo heeft, de afgelopen periode, een mooi voorbeeld van expertisedeling neergezet. Naast nazorg en workshop waarin expertise wordt gedeeld, ondersteunt de school teams in de regio met het implementeren van een taalvisie. ‘We blussen geen brandjes,’ geeft de directeur aan, ‘maar helpen scholen met vragen rond het onderwijs aan de meerjarige nieuwkomer en richten ons daarbij op de implementatie op teamniveau. Nieuwsgierig? Lees hieronder.

Nazorg op twee vaste momenten

Op twee momenten na doorstroom nemen zìj contact met de reguliere school; namelijk met drie weken en drie maanden na uitstroom. Zij vragen hoe de leerling is geland/begonnen en of de school zich redt met het vormgeven van het onderwijsaanbod voor de (nieuwkomers)leerling. ‘Soms zie je dat een leerling terugvalt in eerder vertoond gedrag. Dan denkt de leerkracht mee of deelt een succesvolle aanpak om het gedrag te reguleren. Mocht er meer ondersteuning nodig zijn dan bieden wij hulp gedurende het gehele eerste doorstroomjaar‘, aldus Saskia van den Bos, directeur van de Horizon. 

Alle neuzen dezelfde kant op met de Taallijn

Naast de nazorg, nam de Horizon in 2017 het initiatief om te komen tot een visie op taal, namelijk ‘De Taallijn Hengelo’. Deze taalvisie zorgt ervoor dat de neuzen van alle scholen in Hengelo dezelfde kant op staan. Op deze manier is de aansluiting op het reguliere onderwijs, bij de doorstroom vanuit de Horizon, makkelijker. Immers de nieuwe school is bekend met deze visie.

Hoe de reguliere school de visie vertaalt naar onderwijsaanbod, dat bepaalt de school zelf. Dat betekent dat er ruimte is voor onderlinge verschillen. Een team met expertiseleden vanuit de Horizon en vanuit reguliere scholen (leerkrachten, teamcoach, ib-er, deskundigen jonge kind met expertise rond nieuwkomers en kinderen met taaluitdagingen) ondersteunen scholen in Hengelo bij het implementeren van de taalvisie. Door hun doelstelling na te leven. ‘We blussen geen brandjes,’ geeft Saskia aan, ‘maar helpen scholen met vragen rond het onderwijs aan de meerjarige nieuwkomer en richten ons daarbij op de implementatie op teamniveau. We zien dat de regio (Borne en Hof van Twente) interesse heeft in de Taallijn Hengelo en dat het een mooie uitdaging is om de opgebouwde expertise en ervaringen te delen in de regio.’ 

Afgelopen jaren zijn er veel leerlingen doorgestroomd naar reguliere scholen in Hengelo en omgeving. Om de nazorg behapbaar te houden geeft de Horizon nu tweejaarlijks workshops voor reguliere scholen. In deze bijeenkomsten wordt gedeeld wat nieuwkomers in het reguliere onderwijs nodig hebben, hoe je kunt aansluiten bij de (NT2-)onderwijsbehoeften en hoe je contact legt en houdt met ouders.  

Willen jullie ook ‘in de schijnwerper’?

LOWAN wil graag mooie voorbeelden delen, met het doel om van elkaar te leren. In deze ‘serie’ zijn we op zoek naar scholen die expertise delen. Doen jullie dit en willen jullie dit delen? Mail of bel naar de LOWAN-helpdesk.

Deel deze pagina