main-logo
Nieuws
In de schijnwerper

Nieuws

Alle nieuws uit het primair onderwijs

In de schijnwerper: Aandacht voor thuistalen in Hoofddorp

Graag delen wij mooie voorbeelden van scholen die expertise delen over het lesgeven aan nieuwkomers in hun regio. Zo leren we van elkaar. Dit keer zetten we de Optimist in Hoofddorp in de spotlight!

Aandacht voor thuistalen, cultuur en identiteit is uitgangspunt voor het onderwijs bij Optimist International School in Hoofddorp. Hier wordt de thuistaal van meertalige kinderen gericht ingezet. Het gebruik van de thuistalen heeft een positief effect op de taalontwikkeling van alle leerlingen. Ook zorgt het ervoor dat leerlingen zich gezien en competent voelen volgens het team van de Optimist. 

Taalvriendelijke houding 

Om meertaligheid effectief te integreren gebruikt de school verschillende strategieën. De sleutel is een taalvriendelijke houding, aldus de Optimist.  Het team gelooft in de kracht van meertalig zijn en omarmt de diversiteit van de verschillende thuistalen van hun leerlingen. De Optimist laat zien hoe er bij hen op school aandacht is voor taalsensibilisering en meertaligheid. Ieder kind heeft immers baat bij de kennis over de verschillen en overeenkomsten tussen talen. Ook geven ze op deze manier aandacht aan inclusie; elk kind voelt zich gezien, elke taal mag er zijn. 

Taaldiversiteit zichtbaar maken 

De hele schoolomgeving hangt vol met taaluitingen in verschillende talen: in ieder klaslokaal in elke gang. Op deze manier is de taaldiversiteit zichtbaar in de school. Ook is er een meertalige bibliotheek, met een groeiende meertalige collectie.  

Vertaaltools

Vertaaltools worden ingezet om tot begrip te komen. Het team wordt middels scholing ondersteund om daar zelf ook wegwijs in te raken. Programma’s als: Google Translate, Microsoft Translate en Say Hi worden gebruikt. Leerlingen kunnen zo nieuwe woorden opzoeken en vertalen of meeluisteren in hun thuistaal (of voorkeurstaal).  Leerlingen worden ook gestimuleerd om hun thuistaal (of voorkeurstaal) in te zetten bij alle lessen om tot begrip te komen. 

Ouderbetrokkenheid

Ouders spelen een belangrijke rol in het leerproces van hun kind. Ouders worden betrokken en gevraagd in hun taal te praten met hun kind over themawoorden die terugkomen op school. Ook moedigt de school ouders aan om boeken voor te lezen en met hun kind te spreken in de thuistaal. Ouders worden regelmatig uitgenodigd om op school voor te lezen in de thuistaal. Ouders spelen ook een rol op culturele dagen op de school. Er is dan speciale aandacht voor de verschillende culturen van de leerlingen.  

Taalvriendelijke (digitaal) prikbord

De Optimist ontwikkelde een Taalvriendelijke padlet die ze graag delen. Hier vind je mooie voorbeelden van activiteiten in de klas of op school die bijdragen aan het bevorderen van de inzet van thuistalen. (Link) 

De Optimist International School in Hoofddorp is een Internationale openbare school. De officiële schooltaal is Engels, maar alle talen zijn welkom. Het team bestaat uit leerkrachten en specialisten voor extra ondersteuning voor het leren van het Engels en het Nederlands.

Willen jullie ook ‘in de schijnwerper’?

LOWAN wil graag mooie voorbeelden delen, met het doel om van elkaar te leren. In deze ‘serie’ zijn we op zoek naar scholen die expertise delen. Doen jullie dit en willen jullie dit delen? Mail of bel naar de LOWAN-helpdesk.

Deel deze pagina