main-logo
Nieuws
Bekostiging

Nieuws

Alle nieuws uit het primair onderwijs

Goed nieuws! Aanpassing bekostiging

LOWAN po team 940 370

Vanaf 1 juli 2024 krijgen basisscholen aanvullende bekostiging voor nieuwkomers vanaf de eerste schooldag van kinderen in plaats van de huidige situatie waarbij de ‘datum binnenkomst in Nederland’ leidend is. Daarnaast komt er een tijdelijke aanvullende bekostigingsregeling voor scholen met de kleine scholentoeslag als zij nieuwkomerskinderen opvangen.  

Demissionair ministers Mariëlle Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) en Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) hebben de maatregelen bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.  

Waarom deze aanpassing?

Op dit moment is er voor basisscholen een jaar aanvullende bekostiging vanaf de datum dat nieuwkomerskinderen in Nederland aankomen. Maar door de druk op de opvang en het nieuwkomersonderwijs duurt het soms lang voordat kinderen naar school gaan. Een deel van de aanvullende bekostiging gaat daardoor verloren. Met de nieuwe rekendatum krijgen scholen het hele eerste jaar dat kinderen op school zitten aanvullende bekostiging.

Toekomstperspectief

In de brief wordt verder genoemd dat OC&W een lange termijnvisie voor het nieuwkomersonderwijs aan het ontwikkelen is. Een aantal punten krijgt hierin specifieke aandacht: 

  • Passend aanbod en ondersteuning voor deze doelgroep 
  • Verbeteren van doorstroom na eerste fase 
  • Ondersteunen van regionale samenwerking (tussen gemeenten en besturen) 
  • Randvoorwaarden die nodig zijn om goed om te gaan met de fluctuaties. 

Mooie samenwerking

De PO-Raad en LOWAN pleiten al langer voor deze aanpassingen in de bekostiging. Als LOWAN trekken we hierbij intensief op met de PO-Raad. De PO-Raad helpt ons om de politieke weg te vinden. Dit is een succes dat we echt gezamenlijk kunnen vieren!   

LOWAN dankt alle samenwerkingspartners

Dank aan iedereen in en buiten het onderwijs die signalen met ons heeft gedeeld. Tevens gaat onze dank uit aan de LOWAN-werkgroepleden die korte lijntjes houden met alle scholen in de regio. We blijven ons inzetten voor kwalitatief goed onderwijs! 

Naar brief van demissionaire ministers

Deel deze pagina