main-logo
Lesmateriaal

Lesmateriaal

Lesmateriaal en vakliteratuur voor nieuwkomers in het primair onderwijs

Meer en beter woorden leren

Het Projectbureau Kwaliteit van de PO-raad heeft in november 2009 deze brochure uitgegeven over de relatie tussen taalvaardigheid en schoolsucces. Er wordt ingegaan op het belang van een goede woordenschatontwikkeling en het laat zien welke stappen scholen kunnen nemen om hun woordenschatonderwijs efficiënt en effectief in te richten.

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): Marianne Verhallen
  • Jaar van uitgave:2009

Deel deze pagina