main-logo
Lesmateriaal

Lesmateriaal

Lesmateriaal en vakliteratuur voor nieuwkomers in het primair onderwijs

Kwint

In Kwint wordt rekening gehouden met de geringe taalvaardigheid, maar ook met de eerder opgedane rekenervaring. De leerlingen werken in niveaugroepen, waarbij de lessen bestaan uit een instructiegedeelte en een deel zelfstandig werken. Kwint bevat bovendien diagnostische activiteiten voor de intake en controletaken per niveaugroep. Doorstroomprofielen geven aan hoe een leerling kan instromen in de reguliere rekenmethode. Kwint is zeer geschikt voor nieuwkomers. De methode bestaat uit een handleiding, praatplaten en werkschriften.

Aanvulling: geïllustreerde leessommen
In de praktijk is gebleken dat de leessommen te talig zijn voor minder taalvaardige leerlingen. Daardoor kunnen ze de som niet uit het verhaal destilleren. Hierom zijn bij 80 leessommen uit Kwint illustraties in de vorm van strips ontwikkeld. Deze zijn kosteloos via de site van de CED groep te downloaden.

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): W. Hoogendijk, D. de Groot, M. Bakker
  • Uitgever:CED
  • Jaar van uitgave:2004
  • ISBN:90-5819-182-6

Deel deze pagina