main-logo
Home

Leerniveau item: Route 2

NT2-Cahier Projectmatig werken in het NT2 onderwijs

In de NT2-les zijn taalprojecten zowel een inspirerende afwisseling met de methodische benadering, als een verrijkende aanvulling daarop. Terwijl bij een methodische aanpak de geordende leerstof centraal staat in de les, ligt de focus bij een projectmatige benadering bij de taalleerder zélf. Haar of zijn leerwensen worden bepaald door de struikelblokken die zich voordoen…

lees meer

Even Spieken! Basiswoordenschat Nederlands voor anderstaligen

Als hulp bij het leren, om online te oefenen of om nog eens na te lezen hoe het nou precies zit. In één oogopslag de basiswoordenschat van het Nederlands. Altijd een geheugensteuntje bij de hand voor op school, het werk, de taalcursus of thuis. Speciaal voor nieuwkomers in ons land een handig product welke…

lees meer

Window of tolerance

Deze animatie legt uit wat de impact van stress kan zijn op een kind. Wat langdurige stress kan doen met de ontwikkeling van de hersenen. En hoe professionals of de ouders de kinderen kunnen helpen bij het omgaan met deze stress. Het is een fijn hulpmiddel bij gesprekken met ouders en kinderen. De animatie…

lees meer

Burgerschap-startpakket voor ISK

In het kader van haar opleiding tot Burgerschapseducatie coördinator bij Windesheim, heeft Alina Korbmacher een online startpakket Burgerschap voor nieuwkomers ontwikkeld. Het startpakket bevat lesmateriaal voor 8 weken en is speciaal ontworpen voor de doelgroep ISK leerlingen, tijdens hun verlengde intake-periode. Alina is werkzaam bij de ISK Assen. Een aanpassing voor de Oekraïense leerlingen…

lees meer

Vakgesprekken-praten over je beroep

Praten over je beroep kan lastig zijn. Vooral als Nederlands niet jouw moedertaal is. Met dit werkboek leer je praten over je vak. Je leert hoe je vragen stelt. Je leert woorden die in jouw vak belangrijk zijn. Je gaat gesprekken voeren over gereedschappen en apparaten, materialen en machines. Eerst met je klasgenoten, daarna…

lees meer

Spraakwater – werkvormen spreekvaardigheid

Oefenen met spreken is van groot belang voor het verloop van de taalontwikkeling van leerlingen. Tegelijkertijd vraagt het oefenen van spreekvaardigheid in de les veel van taaldocenten. Want hoe krijg je alle leerlingen aan het spreken? Hoe zorg je voor voldoende spreektijd per cursist? En hoe breng je variatie aan? Spraakwater biedt 42 werkvormen…

lees meer

Wat denk jij?

Filosoferen kan iedereen. Met het lespakket Wat denk jij? worden leerlingen geprikkeld om met elkaar in gesprek te gaan over alledaagse dingen. Zo leren ze de basis van filosoferen en denken over het leven. En een filosofisch gesprek is dé manier voor leerlingen om te werken aan gespreksvaardigheid én aan een grotere woordenschat. NT2…

lees meer

Praat met me

SAMAH is opgericht met als doel participatie van (voormalige) alleenstaande minderjarige asielzoekers in de leeftijd van 12-25 jaar te bevorderen en hun positie in Nederland te verbeteren. Wij horen van veel jongeren dat zij te maken krijgen met discriminatie en/of uitsluiting. In dat kader hebben wij samen met deze jongeren een project opgezet, genaamd…

lees meer

ICT lessen nog eenvoudiger

Een pagina met lesmateriaal dat direct is in te zetten in jouw klas nieuwkomers. Summa Plus, onderdeel van het Summa College uit Eindhoven, heeft eerder het lesmateriaal over digitale vaardigheden en projecten ontworpen. Aanvullend hierop zijn nu lessen ontwikkeld waarin het niveau nog eenvoudiger is gemaakt. [ghost-button link='https://xerte.summacollege.nl/play.php?template_id=8067#page1' target='_blank' icon='no-icon']Presentatie op studiedag LOWAN-vo 2021[/ghost-button]

lees meer

Boeken van Amba

Na vijf jaar in Nederland te hebben gewoond, vertelt Amba over zijn ervaringen met Nederland, de mensen, het wonen, zijn familie, zijn nieuwe vrienden en zijn opleiding. Hij vertelt over zijn toekomstplannen en ambities. Hij hoopt hiermee andere “Nieuwe Nederlanders” een perspectief te kunnen bieden. Mijn naam is Amba, in 2015 ben ik naar…

lees meer