main-logo
Home

Categorie item: Peuters

Aan de slag met absolute beginners

Pedagogisch medewerkers en leerkrachten hebben regelmatig te maken met peuters en kleuters die nog geen Nederlands spreken. Deze kinderen spreken thuis bijvoorbeeld een andere taal, of kinderen wonen pas net in Nederland. We noemen hen ‘beginnende tweedetaalverwervers’, ‘NT2-beginners’ of ‘absolute beginners’. Voor de allerjongsten van deze groep zijn er meestal nog geen voorzieningen zoals…

lees meer

Educatief aanbod voor asielzoekerspeuters

Wat is het aanbod dat asielpeuters ontvangen? Het ministerie van OCW heeft het consortium van Oberon, CED-groep en Sardes dat vve-gemeenten ondersteunt bij de naleving van de bestuursafspraken op het gebied van vve, schakelklassen en zomerscholen, gevraagd om een inventarisatie uit te voeren naar de stand van zaken omtrent de bestrijding van mogelijke taalachterstanden…

lees meer

Handreiking peuters in de asielopvang

De eerste jaren van een kind zijn van groot belang. Dat geldt uiteraard ook voor jonge kinderen die in de asielopvang verblijven. Helaas is de leefsituatie voor deze kinderen vaak weinig bevorderlijk voor de ontwikkeling. Zij hebben te maken met stress, onrust, weinig speel- en spelmogelijkheden en moeten geregeld verhuizen. Er is nauwelijks gelegenheid…

lees meer

Achtergrond vluchtelingenkinderen

Veel kinderopvangorganisaties komen in aanraking met jonge vluchtelingenkinderen. Dit kunnen kinderen zijn die met familieleden naar Nederland zijn gevlucht, die voor gezinshereniging zijn gekomen of die in Nederland zijn geboren nadat hun ouders hierheen zijn gevlucht. In dit boekje onder andere achtergrond informatie van de diverse herkomstlanden.

lees meer

Anderstaligheid en opvallend gedrag

Veel kinderopvangorganisaties komen in aanraking met jonge vluchtelingenkinderen, peuters. In dit boekje onder andere informatie over de andere thuistaal en opvallend gedrag dat voort kan komen uit traumatische ervaringen.  

lees meer

Deskundigheidsbevordering en methodieken

Veel kinderopvangorganisaties komen in aanraking met jonge vluchtelingenkinderen. Dit kunnen kinderen zijn die met familieleden naar Nederland zijn gevlucht, die voor gezinshereniging zijn gekomen of die in Nederland zijn geboren nadat hun ouders hierheen zijn gevlucht. In dit boekje een overzicht van cursussen en daarnaast een overzicht van programma's die je kan inzetten.

lees meer

Deel deze pagina