main-logo
Home

Categorie item: Post HBO

Taalinspiratieavond: de handpop

Een handpop is een graag geziene gast in de klas. En kan in het bijzonder van nut zijn bij het aanleren van vaardigheden die kinderen moeilijk of spannend vinden, zoals hardop lezen.

lees meer

Post-HBO NT2

Het belang van deskundig opgeleide leerkrachten is groot. Volg de post hbo-opleiding Leraar Nederlands voor anderstaligen (NT2) om je kennis te vergroten.

lees meer

Post HBO: Begeleiden van nieuwkomers op school

5 bijeenkomsten zodat jij op de hoogte bent van de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot het begeleiden van nieuwkomers

lees meer

Opleiding Specialist (Wereld)burgerschap (Post-HBO)

Als specialist wereldburgerschap ben je een vraagbaak en stimulator voor het team op het gebied van wereldburgerschap en zorg je samen met het team voor het bestendigen en implementeren van wereldburgerschap in jullie curriculum.

lees meer

Opleiding Specialist Nieuwkomersonderwijs (Post HBO)

De opleiding Specialist nieuwkomersonderwijs biedt leraren handvatten om passend onderwijs voor deze doelgroep te organiseren en te verzorgen.

lees meer

Post HBO: Begeleiden van nieuwkomers op school

5 bijeenkomsten zodat jij op de hoogte bent van de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot het begeleiden van nieuwkomers

lees meer

Post HBO: Specialist nieuwkomersonderwijs

Specialist nieuwkomersonderwijs biedt leraren handvatten om passend onderwijs voor deze doelgroep te organiseren en te verzorgen. Het is een praktijkgerichte opleiding.

lees meer

Post-HBO NT2

Je krijgt achtergrondkennis en handvatten om aan de slag te gaan met leerlingen voor wie het Nederlands een tweede taal is die ze nauwelijks of met mate beheersen. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen, om kinderen van migranten uit de EU of om anderstalige kinderen die niet in Nederland geboren zijn.

lees meer