main-logo
Home

Categorie item: cursus

Anderstaligen leren lezen in het Nederlands

Nieuwkomers en zogenoemde onderinstromers leren op een andere manier lezen in het Nederlands dan hun Nederlandstalige leeftijdsgenoten. Toch zijn leerkrachten vaak aangewezen op de reguliere methoden voor technisch lezen. Op deze studiedag leer je wat specifiek nodig is om anderstaligen het lezen in het Nederlands te leren  

lees meer

NT2 taalonderwijs aan nieuwkomers

Vergroot je kennis over NT2, klankonderwijs en woordenschat onderwijs in twee bijeenkomsten. Deze cursus is in Utrecht.

lees meer

NT2 taalonderwijs aan nieuwkomers

Vergroot je kennis over NT2, klankonderwijs en woordenschat onderwijs in twee bijeenkomsten. Deze cursus is in Utrecht.

lees meer

Cursus: Rijk (taal)onderwijs aan nieuwkomers en meertalige leerlingen in het PO

Alle (meertalige) kinderen kunnen meedoen in de les door taalontwikkelend les te geven in alle vakken.

lees meer

Cursus: Nieuwkomers (vluchtelingenkinderen) op mijn school

In deze studiebijeenkomsten worden de belangrijke aspecten verkend van het onderwijs aan nieuwkomers binnen de school.

lees meer

Cursus taalrondes met nieuwkomers

In een taalronde komen luisteren, spreken, tekenen en schrijven op een natuurlijke manier samen. Eigen ervaringen van leerlingen vormen het uitgangspunt. Leer deze werkwijze toepassen in een cursus van drie bijeenkomsten.

lees meer

Lunchlezing: beginsituatie nieuwkomers

Deze lunchlezing zal focussen op de vraag: Hoe zou de beginsituatie kunnen worden beoordeeld om voldoende informatie te krijgen om het leren op te bouwen vanuit de achtergrond van de leerlingen? Om deze vraag te beantwoorden delen we internationale voorbeelden uit Vlaanderen, Franstalig België en Frankrijk. We hopen dat dit jullie inspiratie geeft voor…

lees meer

Lunchlezing: meertaligheid

Bijdragen aan gelijke kansen van alle leerlingen, ongeacht herkomst, welke onderwijsprofessional wil dat niet? Maar de daad bij het woord voegen vergt nogal wat. Het Nederlandse onderwijs is er ook nog onvoldoende op ingericht. Hoe lukt het leraren om een aantal inclusieve didactische strategieën in hun praktijk te beproeven? In deze lunchlezing nemen we…

lees meer

Coördinator NT2

Kortom: handelingsgericht werken vanuit kennis over meertaligheid. Hoe je dat doet, leer je in deze online Leergang Coördinator NT2.

lees meer

Speelvaardigheden en jonge anderstalige kinderen

In de peuter/kleuterperiode legt het anderstalige kind de basis voor de manier waarop het later relaties met andere kinderen aanknoopt en vormgeeft. De training biedt een ‘Sociale SpeelVaardigheden’ aan.

lees meer