main-logo
Home

Vakgebied item: NT2 Schrijven

Husselaar

Vaak scoren NT2 leerlingen bij de ICE toetsen Schrijven relatief laag op de aspecten 'woordvolgorde in de hoofdzin' en 'bijzinnen'. Met deze digitale methode kunnen leerlingen zelf oefenen op computer, tablet of mobiele telefoon op een toegankelijke manier. Ook erg leuk om dit samen in de klas op het Digibord te doen. Uit te…

lees meer

Ster in schrijven

Ster in schrijven bevat functionele oefeningen voor beginnende schrijvers. Leerlingen leren bijvoorbeeld een appje of een mail schrijven, formulieren invullen en eenvoudige verslagen maken. Daarnaast is ruim aandacht voor creatief schrijven: gedichten, posters, (strip)verhalen; het komt allemaal langs. De oefeningen sluiten aan bij de deelvaardigheden van het Raamwerk Alfabetisering en het ERK: correspondentie, berichten…

lees meer

Verder met Alfascfhrift

Letters en cijfers worden geleerd en geoefend, de motoriek van het schrijven wordt getraind en de cursist leert schrijven aan de hand van functionele schrijfoefeningen, waarbij gebruik is gemaakt van authentiek materiaal, zoals kaarten, formulieren en boodschappenlijstjes. In Alfaschrift hebben de cursisten kennis gemaakt met het Latijnse alfabet en ze hebben geleerd om de…

lees meer

DigLin+ Schrijfblok

DigLin+ is een digitale alfabetiserings- en taalverwervingsmethode voor (laagopgeleide) anderstalige jongeren en volwassenen. De methode is zo opgezet dat de ongeschoolde leerder ermee uit de voeten kan en zich toch op een volwassen, zelfstandige manier het Latijnse schrift eigen maakt. In het online platform (ABC) wordt door middel van animaties op de computer voorgedaan…

lees meer

NT2 cahier Creatief Schrijven

In dit NT2-Cahier Creatief schrijven reiken de auteurs 20 inspirerende activiteiten aan om te spelen met taal en creatief te schrijven, steeds met variatiemogelijkheden om de opdrachten aan te passen aan het niveau van uw cursisten.

lees meer

12Start

Het 12Start-boekje helpt niet-westerse kinderen Nederlands blokschrift te leren schrijven. Het boekje is bedoeld voor kinderen vanaf 10 jaar die het westerse schrift nog niet of onvoldoende beheersen. Kinderen kunnen zelfstandig in het schrijfboekje werken. Met behulp van QR-codes worden voorbeeldfilmpjes getoond die laten zien hoe de letters geschreven moeten worden. Het boekje kan…

lees meer

Vlot Nederlands

'Vlot Nederlands' is een totaalmethode op B1-naar B2 voor jongvolwassenen. De twaalf hoofdstukken zijn opgesplitst in een deel waarmee in de klas wordt gewerkt aan vooral gespreksvaardigheid en een deel waarmee thuis aan woordenschat, lezen en schrijven wordt gewerkt. Na elk hoofdstuk is er een woordentoets, naar keuze mondeling of schriftelijk, en na elke…

lees meer

Welkom in Nederland

In Welkom in Nederland maken anderstaligen kennis met de Nederlandse maatschappij en kunnen ze zich voorbereiden op het onderdeel ‘Kennis van de Nederlandse maatschappij’ (KNM) van het inburgeringsexamen. Ook wordt er geoefend voor de onderdelen Lezen, Luisteren, Spreken en Schrijven van het Inburgeringsexamen op niveau A2. Welkom in Nederland is een duidelijke, laagdrempelige methode,…

lees meer

Van A tot Z

• is een oefenboek voor het leren schrijven van letters en getallen • kan zelfstandig worden gebruikt of als aanvulling op een alfabetiseringscursus • is didactisch verantwoord opgebouwd: beginnend bij het herkennen van letters, via het inkleuren en overtrekken en het schrijven op basis van een voorbeeld, en ten slotte het vrije schrijven •…

lees meer

NT2taalmenu.nl

Een gratis website, gemaakt door docenten NT2. Er zijn voor alle onderdelen NT2 van A1 tot B2 oefeningen.

lees meer
  • 1
  • 2

Deel deze pagina