main-logo
Home

Vakgebied item: Schriftelijke taal

Nog meer Hotel Hallo

Nog meer Hotel Hallo is de aanvulling op het succesvolle Hotel Hallo. Ook dit boek staat weer garant voor een hoop leerplezier. Max en Mia ontvangen nieuwe verrassende gasten en dat zorgt weer voor een dolle boel. En... Er komt een nieuwe bewoner in het hotel: Sproet! De opzet van Nog meer Hotel Hallo…

lees meer

Muiswerk Compleet

Speciaal voor het basisonderwijs biedt Muiswerk Educatief een compleet pakket met slimme, online oefenprogramma’s voor taal en rekenen. De taalprogramma’s zijn zeer geschikt voor nt2-leerlingen. Muiswerkprogramma's helpen leerkrachten om leerlingen op hun eigen niveau te laten werken: gepersonaliseerd leren. Ze zoeken uit wat de leerling al beheerst en voor welke onderwerpen hij oefenmateriaal nodig…

lees meer

Horen, Zien en Schrijven

Horen, zien en schrijven' is een NT2-startprogramma voor kinderen van 6 t/m 12 jaar die in het Nederlands niet aanspreekbaar zijn. Vanaf 2016 is er ook een digitale versie. Een leerling die de Nederlandse taal niet spreekt, kan individueel en vrij zelfstandig aan de slag. Leerlingen kunnen op drie manieren Nederlands leren: via mondeling…

lees meer

De Bovenkamer

De bovenkamer is een opzoekboek voor leerlingen vanaf 8 jaar. Het legt de grammatica uit met behulp van foto’s, symbolen en kleuren. De visuele uitleg is een handige steun in de rug voor iedere leerling, maar zeker voor leerlingen die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Voor hen zijn ‘vanzelfsprekendheden’ in de taal immers…

lees meer

Taaltrap

De taaltrap bestaat uit een werkboek dat bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit twintig lessen en is bedoeld voor kinderen tussen acht en tien jaar. Er worden onderwerpen behandeld die goed aansluiten bij de belevingswereld van anderstalige kinderen die voor het eerst in Nederland naar school gaan, van tellen, het alfabet,…

lees meer

Stenvert NT-2 bloks

Elk blok bevat 60 pagina's met gevarieerde woordenschatoefeningen. Op iedere pagina zijn de woorden binnen een thema geplaatst. Leerlingen kunnen vrijwel zelfstandig met de werkbloks werken. Alle woorden zijn in tekeningen gevisualiseerd. De gekozen woorden hebben een hoge frequentie volgens het onderzoek van Schrooten en Vermeer. De antwoorden zijn te downloaden.

lees meer

Woordenstart

Leerlingen vergroten hun woordenschat online via 9 thema's.Dit is helaas niet meer te bestellen. Leerlingen vergroten met dit softwarepakket van Ambrasoft hun woordenschat in 9 thema's. Het is met name geschikt voor leerlingen die langer dan 20 weken in Nederland zijn.

lees meer
  • 1
  • 2

Deel deze pagina