main-logo
Leerlijnen ISK
Themapagina

LOB

Focus op LOB. Lesmateriaal voor de ISK is beschikbaar. Binnenkort meer info door samenwerking met landelijk LOB expertisepunt.

LOB

LOB-gids Van ISK naar MBO, welke opleiding kies je

Dit LOB-lesmateriaal is voor ISK-leerlingen tijdens hun schakelfase naar het mbo. Het is bedoeld om er in een ISK-schoolomgeving, begeleid door een docent, mentor, decaan of loopbaanadviseur, mee te werken.
Hoe kies je een opleiding die bij je past? Alles wat je moet weten over het mbo. Welke Entree-niveau 2-3-4 opleidingen heb je?
Met verhalen en filmpjes van ISK-leerlingen, mbo-informatie, stages en werk.
Tips over handige websites, studiekeuze, ouderbetrokkenheid, open dagen, proefstuderen en meelopen op het MBO, kans op werk, aanmelden en intake op het MBO.

Deze gids is gratis te downloaden en alleen in digitale vorm maximaal te gebruiken met de filmpjes, verhalen van leerlingen, links en handige websites!
Bij deze gids is ook een lespakket met opdrachtkaarten gemaakt alsmede een bijbehorende docentenhandleiding.

LOB gids Van ISK naar MBO (digitaal gebruik aanbevolen)

Lespakket Opdrachtkaarten en docentenhandleiding bij LOB-gids ISK – MBO

Het lespakket bij de LOB-gids Van ISK naar MBO bestaat uit tien opdrachtkaarten. Elke opdrachtkaart bevat een aantal opdrachten waaraan leerlingen in de klas en deels ook buiten de klas kunnen werken. De opdrachten zijn zo kort en overzichtelijk mogelijk gehouden, zodat er voldoende tijd overblijft voor de introductie, uitwerking en begeleiding ervan. Ook is gebruikgemaakt van een diversiteit aan werkvormen, waardoor leerlingen worden uitgedaagd ermee aan de slag te gaan.

Lespakket opdrachtkaarten

Zowel de opdrachtkaarten als de docentenhandleiding staan op de site van LOWAN en kunnen gedownload en geprint worden. De linkjes in de opdrachtkaarten kunnen alleen op de computer worden bekeken. Ze staan ook in de gids.
Leerlingen kunnen niet zelf met de opdrachtkaarten aan de slag gaan. Ze hebben hierbij hulp nodig van docenten die de opdrachten inleiden, van een context voorzien en leerlingen aanzetten tot actie en reflectie. De opdrachtkaarten kunnen individueel, in kleine groepjes of met de hele klas worden gemaakt. Hier en daar worden hiervoor wel suggesties gedaan, maar het is aan jou om een keuze te maken. Sommige opdrachten kunnen ook als huiswerk worden meegegeven.

Docentenhandleiding Lespakket
Loopbaangroep

Focus op LOB in de ISK - Presentatie Studiedag LOWAN-vo 2019

Nard Kronenberg noemt het betekenisvol leren, er is geen goed, er is geen fout, ga uit van de ervaringen van leerlingen, ben nieuwsgierig. Voorbereiden op een leven lang ontwikkelen en een altijd veranderende samenleving en arbeidsmarkt. LOB is van laten kiezen/ontwikkelen naar leren kiezen/ontwikkelen. Leren om de regie te nemen in de loopbaan/keuzes. Laat dit in het onderwijs inbedden en begin er op tijd mee.

Plenaire bijdrage
Workshop LOB

Video's
13 - 09 - 2021

‘Na de ISK’-serie video’s over loopbaan

In de serie ‘Na de ISK’ vertellen jongeren over hun loopbaan na de ISK: welk pad hebben zij bewandeld en welke uitdagingen kwamen ze daarbij tegen? (LOB)

Meer lezen
LOB

Landelijk LOB Expertisepunt

LOWAN is een samenwerking aangegaan met Expertisepunt LOB. Binnenkort op deze themapagina meer over:

  • LOB -thema met instrumenten en materialen van het Expertisepunt op de LOWAN website, indien nodig iets aangepast
  • Waar mensen nu al meer info kunnen vinden
  • Wetgeving en kaders voor de ISK
  • Good practices LOB (leerlijn of vakwerkplannen)
  • We gaan later in het jaar samen een handreiking LOB en ISK uitwerken

Anderen bekeken ook

Doorstroom MBO

In gesprek over doorstroom ISK - MBO

Regelgeving

Samenwerking ISK-VAVO-MBO

Deel deze pagina