main-logo
Leerlijnen ISK
Themapagina

Loopbaanontwikkeling (LOB)

Aandacht voor LOB op de ISK

Presentatie studiedag LOWAN-vo

Waarom LOB?

Nard Kronenberg (landelijk trainer LOB en LOB expert bij de Loopbaangroep) vertelt in een inspirerende lezing tijdens de LOWAN-vo studiedag in april 2019 over het belang van LOB en hoe LOB er voor kan zorgen dat leerlingen de regie zelf in handen krijgen. Hij vertelt hoe je als school de stap kan maken van ‘laten kiezen’ naar ‘leren kiezen’. Met deze vaardigheid bereid je hen voor op een leven lang ontwikkelen in een altijd veranderende samenleving en arbeidsmarkt. Juist ook voor de ISK-leerling heel relevant! In zijn lezing wordt duidelijk hoe ervaringsgericht onderwijs het zelfbeeld en zelfvertrouwen van de ISK-leerling vergroot.

Loopbaanontwikkeling in de ISK

Loopbaanontwikkeling (LOB) zorgt ervoor dat jongeren beter weten wie ze zijn, welke talenten ze hebben en op welke plek deze talenten het best tot zijn recht komen. Juist ook voor jongeren die nog niet lang in Nederland zijn en in een ISK zitten is het belangrijk deze zaken te ontdekken. LOB is een goed middel om jongeren in hun kracht te zetten en helpt hen de juiste loopbaankeuzes te maken in het vervolgonderwijs of op de arbeidsmarkt. LOB zorgt ervoor dat de jongeren een concreet doel hebben en zorgt vaak voor een grotere motivatie.

Hoe ontwikkelen leerlingen loopbaancompetenties?

In een loopbaangerichte leeromgeving krijgen leerlingen de kans praktijkervaringen op te doen (groot en klein), reflecteren ze op deze ervaringen zodat deze betekenis krijgen en de leerlingen aan het denken gezet worden. Ook is er sprake van maatwerk zodat de jongeren (loopbaan) stappen kunnen zetten die bij hen passen. Een loopbaangerichte leeromgeving zorgt ervoor dat leerlingen loopbaancompetenties ontwikkelen.
Meer weten? Ga naar de website van het ExpertisepuntLOB

LOB en ISK

LOWAN community

Wat valt er te halen in de groep LOB en ISK?
In de groep ‘loopbaanontwikkeling (LOB) en ISK zijn ruim 150 ISK scholen lid vanuit het hele land. Doel van de groep is van elkaar leren en elkaar inspireren om ISK leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de volgende stap in hun (school) loopbaan. Hoe meer leden, hoe meer inspiratie dus wees welkom om lid te worden! In de groep kan je laagdrempelig in contact komen met collega’s en vragen stellen over LOB en gerelateerde onderwerpen.
In de groep worden (online) bijeenkomsten aangekondigd die vrij toegankelijk zijn en waarin de kennisdeling over LOB centraal staat.

Praktische lesmaterialen
In de groep worden wekelijks LOB opdrachten gedeeld die geschikt zijn voor de ISK en direct toe te passen zijn in de les. De opdrachten worden gedeeld via BLOGS en zijn terug te vinden in de map ‘bestanden’ die je in de groep kan vinden.

Inspirerende praktijkvoorbeelden
Eens in de maand komt er een praktijkvoorbeeld aan het woord waarbij scholen en soms andere organisaties delen hoe zij er voor zorgen dat ISK-leerlingen meer beeld krijgen van hun kwaliteiten, motieven en ambities.

Word lid van de LOWAN-communitygroep ISK en LOB

NIEUW

Uitstroomtafels
16 - 03 - 2023

Uitstroomtafels en samenwerking bij uitstroom ISK-leerlingen

Uitstroomtafels regio Alkmaar zorgen voor een zachte landing van leerlingen na de ISK. Samenwerken om transitiemomenten van ISK leerlingen te versterken.

Meer lezen

Wegwijzer Loopbaanontwikkeling past in iedere les

Hoe geef je loopbaanontwikkeling vorm in het onderwijs? In de wegwijzer ‘loopbaanontwikkeling past in ieder les’ lees je hoe loopbaanontwikkeling op een laagdrempelige manier verweven kan worden in alle lessen. Vaak gebeurt er al veel in lessen wat eigenlijk LOB is. Hoe betrek je docenten bij dit thema en maak je ze enthousiast? De wegwijzer laat zien dat je met kleine aanpassingen lessen nog loopbaangerichter kunt maken.
Deze wegwijzer van het Expertisepunt LOB geeft handvatten en inspiratie.

Download de Wegwijzer

Effectieve loopbaanontwikkeling, wat weten we uit onderzoek?

Het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) doet in samenwerking met het Kohnstam instituut onderzoek naar effectieve LOB. Er wordt onderzocht welk LOB-aanbod de loopbaanontwikkeling van jongeren daadwerkelijk bevordert. Naar aanleiding van het onderzoek is een factsheet gemaakt met 7 werkzame mechanismen, met specifiek aandacht voor ‘wat werkt’ voor jongeren uit gezinnen met een migratieachtergrond.

Meer weten?

AGENDA en blogs

ISK Expertisepunt LOB
06 - 06 - 2024

Nieuwe handreiking ISK en LOB

De kennisdelingssessie ‘Hoe versterken we LOB voor ISK leerlingen’ die LOWAN en het Expertisepunt LOB organiseerden was een succes. Bekijk ook de nieuwe handreiking ISK en LOB!

Meer lezen
LOB op de ISK
05 - 03 - 2024

In gesprek met een ISK over LOB

In gesprek met Patricia Vrolijk, decaan bij de ISK Gouda. Ondanks de grote groei en daarmee gepaarde dynamiek wordt er op ISK veel belang gehecht aan LOB.

Meer lezen
LOB en ouders
17 - 11 - 2023

Trots op je kind – Partnerschap met ouders

Het Mundus College, VMBO en ISK, in Amsterdam heeft een succesvolle methode ontwikkeld om ouders te betrekken bij de loopbaankeuzes van hun kind. 

Meer lezen

LOB materialen

LOB-gids 'Van ISK naar MBO, welke opleiding kies je?'

Dit LOB-lesmateriaal is voor ISK-leerlingen tijdens hun ISK-schakelfase naar het mbo. Het is bedoeld om er in een ISK-schoolomgeving, begeleid door een docent, mentor, decaan of loopbaanadviseur, mee te werken.
Hoe kies je een opleiding die bij je past? Alles wat je moet weten over het mbo. Welke Entree en niveau 2-3-4 opleidingen heb je?
Met verhalen en filmpjes van ISK-leerlingen, mbo-informatie, stages en werk.
Tips over handige websites, studiekeuze, ouderbetrokkenheid, open dagen, proefstuderen en meelopen op het mbo, kans op werk, aanmelden en intake op het mbo.
Deze gids is gratis te downloaden en alleen in digitale vorm maximaal te gebruiken met de filmpjes, verhalen van leerlingen, links en handige websites!
Bij deze gids is ook een lespakket met opdrachtkaarten gemaakt alsmede een bijbehorende docentenhandleiding.

Naar lesmateriaal

LOBbox ISK

In de LOBbox ISK vind je allerlei informatie en lesmaterialen die in een ISK-schoolomgeving behandeld kunnen worden.
Naast praktische informatie over doorstromen naar het mbo, staan er ook lesmaterialen op die de leerlingen inzicht geven in zichzelf. Daarnaast staan er diverse beroepen filmpjes op van oud-ISK leerlingen die vertellen hoe zij hebben gekozen.

Naar LOBbox

'Na de ISK' - gesprekken over loopbaan

In de serie ‘Na de ISK’ vertellen jongeren over hun loopbaan na de ISK: welk pad hebben zij bewandeld en welke uitdagingen kwamen ze daarbij tegen? De video’s kunnen worden ingezet voor loopbaanoriëntatie (LOB) op de ISK en geven gezamenlijk een realistisch beeld van de verschillende mogelijkheden na de ISK. Er is nu ook een docentenhandleiding met lesmateriaal beschikbaar.

Docentenhandleiding lesmateriaal
Video's
15 - 11 - 2020

De ISK en het Nederlandse onderwijssysteem

Wil je de ISK leerling en de ouders wegwijs maken in het Nederlandse onderwijssysteem? Maak dan gebruik van deze video’s. In vele talen beschikbaar.

Meer lezen
'De start van een nieuw begin', serie ouders en kind
22 - 02 - 2022

‘De start van een nieuw begin’, serie ouders en kind

In de serie ‘De start van een nieuw begin’ reflecteren ouders en hun kinderen op de eerste jaren van hun periode op de ISK en het Nederlandse onderwijs. 

Meer lezen

Landelijk Expertisepunt LOB en LOWAN

Samen aan de slag met LOB en de kenniskring ISK en LOB

Het Expertisepunt LOB organiseert een online kenniskring LOB en ISK die eens in de 3 maanden bij elkaar komt en waar verschillende LOB gerelateerde thema’s aan de orde komen en ruimte is voor het delen van kennis en inspiratie.
Sluit je aan bij de kenniskring ISK. In de Agenda op de LOWAN-website vind je deze bijeenkomsten terug.

Nieuwe webpagina LOB en ISK
Het Expertisepunt LOB heeft een nieuwe webpagina LOB en ISK om ISK’s te ondersteunen bij het vormgeven en versterken van LOB met passende LOB-opdrachten, -handreikingen en tools.

Deel deze pagina