main-logo
Leerlijnen ISK
Themapagina

Loopbaanontwikkeling (LOB)

Aandacht voor LOB op de ISK

Presentatie studiedag LOWAN-vo

Waarom LOB?

Nard Kronenberg (landelijk trainer LOB en LOB expert bij de Loopbaangroep) vertelt in een inspirerende lezing tijdens de LOWAN-vo studiedag in april 2019 over het belang van LOB en hoe LOB er voor kan zorgen dat leerlingen de regie zelf in handen krijgen. Hij vertelt hoe je als school de stap kan maken van ‘laten kiezen’ naar ‘leren kiezen’. Met deze vaardigheid bereid je hen voor op een leven lang ontwikkelen in een altijd veranderende samenleving en arbeidsmarkt. Juist ook voor de ISK-leerling heel relevant! In zijn lezing wordt duidelijk hoe ervaringsgericht onderwijs het zelfbeeld en zelfvertrouwen van de ISK-leerling vergroot.

Loopbaanontwikkeling in de ISK

Loopbaanontwikkeling (LOB) zorgt ervoor dat jongeren beter weten wie ze zijn, welke talenten ze hebben en op welke plek deze talenten het best tot zijn recht komen. Juist ook voor jongeren die nog niet lang in Nederland zijn en op een ISK zitten is het belangrijk deze zaken te ontdekken. LOB is een goed middel om jongeren in hun kracht te zetten en helpt hen de juiste loopbaankeuzes te maken in het vervolgonderwijs of op de arbeidsmarkt. LOB zorgt ervoor dat de jongeren een concreet doel hebben en zorgt vaak voor een grotere motivatie.

Hoe ontwikkelen leerlingen loopbaancompetenties?

In een loopbaangerichte leeromgeving krijgen leerlingen de kans praktijkervaringen op te doen (groot en klein), reflecteren ze op deze ervaringen zodat deze betekenis krijgen en de leerlingen aan het denken gezet worden. Ook is er sprake van maatwerk zodat de jongeren (loopbaan) stappen kunnen zetten die bij hen passen. Een loopbaangerichte leeromgeving zorgt ervoor dat leerlingen loopbaancompetenties ontwikkelen.
Meer weten? Ga naar de website van het ExpertisepuntLOB

Nieuw

Wegwijzer Loopbaanontwikkeling past in iedere les

Hoe geef je loopbaanontwikkeling vorm in het onderwijs? In de wegwijzer ‘loopbaanontwikkeling past in ieder les’ lees je hoe loopbaanontwikkeling op een laagdrempelige manier verweven kan worden in alle lessen. Vaak gebeurt er al veel in lessen wat eigenlijk LOB is. Hoe betrek je docenten bij dit thema en maak je ze enthousiast? De wegwijzer laat zien dat je met kleine aanpassingen lessen nog loopbaangerichter kunt maken.
Deze wegwijzer van het Expertisepunt LOB geeft handvatten en inspiratie.

Download de Wegwijzer

Effectieve loopbaanontwikkeling, wat weten we uit onderzoek?

Op veel scholen wordt aandacht besteed aan loopbaanontwikkeling. We willen allemaal dat de jongeren een goed beeld krijgen van zichzelf en hun mogelijkheden in het vervolgonderwijs of op de arbeidsmarkt. Maar wat werkt nou echt? De vraag is welk aanbod voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) daadwerkelijk de loopbaanontwikkeling van leerlingen bevordert en dus wat kwalitatief goede LOB inhoudt. Het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) doet in samenwerking met het Kohnstam instituut onderzoek naar effectieve LOB. Naar aanleiding van het onderzoek is een factsheet gemaakt met 7 werkzame mechanismen van studie-en beroepskeuzeactiviteiten voor leerlingen, met specifiek aandacht voor ‘wat werkt’ voor jongeren uit gezinnen met een migratieachtergrond.

Meer weten?
24 januari 2023

Online bijeenkomst kenniskring LOB en ISK

Op 24 januari van 15.30 tot 16.45 uur staat een online bijeenkomst van de kenniskring LOB en ISK gepland. Dit keer staan de volgende thema’s op de agenda:
• Praktijkvoorbeeld Anderstaligen Horizon College Heerhugowaard: contact met gemeentes over de overdracht 18 plussers
• LOB – leerlijnen voor de uitstroomgroep en voor laagopgeleide/laaggeletterde ISK-leerlingen

Ben je betrokken bij LOB en zijn de thema’s voor jou herkenbaar? Geef je dan op om deel te nemen aan de kenniskring via de agenda van het Expertisepunt LOB.

Aanmelden

LOB-gids 'Van ISK naar MBO, welke opleiding kies je?'

Dit LOB-lesmateriaal is voor ISK-leerlingen tijdens hun ISK-schakelfase naar het mbo. Het is bedoeld om er in een ISK-schoolomgeving, begeleid door een docent, mentor, decaan of loopbaanadviseur, mee te werken.
Hoe kies je een opleiding die bij je past? Alles wat je moet weten over het mbo. Welke Entree en niveau 2-3-4 opleidingen heb je?
Met verhalen en filmpjes van ISK-leerlingen, mbo-informatie, stages en werk.
Tips over handige websites, studiekeuze, ouderbetrokkenheid, open dagen, proefstuderen en meelopen op het mbo, kans op werk, aanmelden en intake op het mbo.
Deze gids is gratis te downloaden en alleen in digitale vorm maximaal te gebruiken met de filmpjes, verhalen van leerlingen, links en handige websites!
Bij deze gids is ook een lespakket met opdrachtkaarten gemaakt alsmede een bijbehorende docentenhandleiding.

Naar lesmateriaal

LOBbox ISK

In de LOBbox ISK vind je allerlei informatie en lesmaterialen die in een ISK-schoolomgeving behandeld kunnen worden.
Naast praktische informatie over doorstromen naar het mbo, staan er ook lesmaterialen op die de leerlingen inzicht geven in zichzelf. Daarnaast staan er diverse beroepen filmpjes op van oud-ISK leerlingen die vertellen hoe zij hebben gekozen.

Naar LOBbox

'Na de ISK' - gesprekken over loopbaan

In de serie ‘Na de ISK’ vertellen jongeren over hun loopbaan na de ISK: welk pad hebben zij bewandeld en welke uitdagingen kwamen ze daarbij tegen? De video’s kunnen worden ingezet voor loopbaanoriëntatie (LOB) op de ISK en geven gezamenlijk een realistisch beeld van de verschillende mogelijkheden na de ISK.

Video's
15 - 11 - 2020

De ISK en het Nederlandse onderwijssysteem

Wil je de ISK leerling en de ouders wegwijs maken in het Nederlandse onderwijssysteem? Maak dan gebruik van deze video’s. In vele talen beschikbaar.

Meer lezen
'De start van een nieuw begin', serie ouders en kind
22 - 02 - 2022

‘De start van een nieuw begin’, serie ouders en kind

In de serie ‘De start van een nieuw begin’ reflecteren ouders en hun kinderen op de eerste jaren van hun periode op de ISK en het Nederlandse onderwijs. 

Meer lezen

Landelijk LOB Expertisepunt en LOWAN

Samen aan de slag met LOB; de kenniskring ISK en LOB

Het Expertisepunt LOB organiseert een online kenniskring LOB en ISK die eens in de 3 maanden bij elkaar komt en waar verschillende LOB gerelateerde thema’s aan de orde komen en ruimte is voor het delen van kennis en inspiratie.
Sluit je aan bij de kenniskring ISK of neem contact op met de regiocontactpersoon van het Expertisepunt LOB in jouw regio.

LOWAN-vo community groep ISK en LOB

Op de LOWAN-vo community worden in de groep ISK en loopbaanontwikkeling (LOB) de uitkomsten van de kenniskring gedeeld. Daarnaast worden in deze groep kennis, lesmaterialen en inspiratie gedeeld. Veelvoorkomende LOB-gerelateerde vraagstukken worden opgepakt in de kenniskring ISK en LOB.

Naar de LOWAN-communitygroep ISK en LOB

Deel deze pagina