NT2 startpakket

Op alle ISK’s is het een komen en gaan van een grote diversiteit aan leerlingen. Dit vraagt van de organisatie en van de docenten flexibiliteit, het bieden van een positief en verantwoord pedagogisch klimaat, het kunnen werken in niveaugroepen en het zorgen voor veiligheid en houvast. Voor alle leerlingen geldt dat zij opnieuw moeten beginnen, niet alleen moeten zij wennen aan een nieuw land, maar ook aan een nieuw schoolsysteem. Dit terwijl zij door hun migratie een breuk hebben in hun schoolloopbaan, die opgelopen kan zijn tot een aantal jaar. Door het bieden van een duidelijke structuur in de week-, dag- en lesplanning komen deze leerlingen vaak makkelijker tot leren.

Lessenplan NT2 voor eerste 8 weken

Met het lessenplan dat nu voor je ligt, kun je als (startende) ISK en NT2 docent direct aan het werk. Ook geschikt voor de kort-verblijvende doelgroep nieuwkomers (bijv. POL).
Het lessenplan omvat suggesties voor de eerste acht weken. Elke week wordt er gewerkt rond een thema.
Tijdens elk thema is er aandacht voor de volgende facetten van NT2: woordenschat, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, schrijven, luisteren, spreken / gesprekken. De thema’s hebben een nauwelijks oplopende moeilijkheidsgraad, in elk thema zijn methodes opgenomen welke altijd ingezet kunnen worden. Uitgangspunt is een basispakket voor alle leerlingen. Gratis beschikbaar en te downloaden.
 LOWAN-vo ISK-Startpakket lessenserie NT2-versie 2.0-dec 2017 (pdf)

Thema 1  De school

 Flitskaarten
 Werkbladen
 Correctie-werkbladen
 Leesboekje
 Toets
 Correctie-toets

Thema 2  Het lichaam 

 Flitskaarten
 Werkbladen
 Correctie-werkbladen
 Leesboekje
 Toets
 Correctie-toets

 

 

Thema 3  Familie en vrienden

 Flitskaarten
 Werkbladen
 Correctie-werkbladen
 Leesboekje
 Toets
 Correctie-toets

Thema 4  Eten en drinken

 Flitskaarten
 Werkbladen
 Correctie-werkbladen
 Leesboekje
 Toets
 Correctie-toets

Thema 5  De kleding

 Flitskaarten
 Werkbladen
 Correctie-werkbladen
 Leesboekje
 Toets
 Correctie-toets

Thema 6  Het huis

 Flitskaarten
 Werkbladen
Correctie-werkbladen
 Leesboekje
 Toets
 Correctie-toets

Thema 7  De omgeving

 Flitskaarten
 Werkbladen
 Correctie-werkbladen
 Leesboekje
 Toets
 Correctie-toets

Thema 8  De seizoenen

 Flitskaarten
 Werkbladen
 Correctie-werkbladen
 Leesboekje
 Toets
 Correctie-toets

 

Woord voor woord

 Docentenhandleiding Woord voor Woord (pdf)
 Woord voor Woord, transcripties woord-woorden-zinnen (pdf)

Startpakket NT2

Reacties zijn gesloten.