NT2 startpakket

Op alle ISK’s is het een komen en gaan van een grote diversiteit aan leerlingen. Dit vraagt van de organisatie en van de docenten flexibiliteit, het bieden van een positief en verantwoord pedagogisch klimaat, het kunnen werken in niveaugroepen en het zorgen voor veiligheid en houvast. Voor alle leerlingen geldt dat zij opnieuw moeten beginnen, niet alleen moeten zij wennen aan een nieuw land, maar ook aan een nieuw schoolsysteem. Dit terwijl zij door hun migratie een breuk hebben in hun schoolloopbaan, die opgelopen kan zijn tot een aantal jaar. Door het bieden van een duidelijke structuur in de week-, dag- en lesplanning komen deze leerlingen vaak makkelijker tot leren.

Lessenplan NT2 voor eerste 8 weken

Met het lessenplan dat nu voor je ligt, kun je als (startende) ISK en NT2 docent direct aan het werk. Ook geschikt voor de kort-verblijvende doelgroep nieuwkomers (bijv. POL).
Het lessenplan omvat suggesties voor de eerste acht weken. Elke week wordt er gewerkt rond een thema.
Tijdens elk thema is er aandacht voor de volgende facetten van NT2: woordenschat, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, schrijven, luisteren, spreken / gesprekken, auditieve discriminatie. De thema’s hebben een nauwelijks oplopende moeilijkheidsgraad, in elk thema zijn methodes opgenomen welke altijd ingezet kunnen worden. Uitgangspunt is een basispakket voor alle leerlingen. Gratis beschikbaar en te downloaden.
 LOWAN-vo ISK-Startpakket lessenserie NT2 – versie september 2019 (pdf)

Thema 1  De school

 Flitskaarten
 Werkbladen
 Correctie-werkbladen
 Leesboekje
 Toets
 Correctie-toets

Thema 2  Het lichaam 

 Flitskaarten
 Werkbladen
 Correctie-werkbladen
 Leesboekje
 Toets
 Correctie-toets

 

 

Thema 3  Familie en vrienden

 Flitskaarten
 Werkbladen
 Correctie-werkbladen
 Leesboekje
 Toets
 Correctie-toets

Thema 4  Eten en drinken

 Flitskaarten
 Werkbladen
 Correctie-werkbladen
 Leesboekje
 Toets
 Correctie-toets

Thema 5  De kleding

 Flitskaarten
 Werkbladen
 Correctie-werkbladen
 Leesboekje
 Toets
 Correctie-toets

Thema 6  Het huis

 Flitskaarten
 Werkbladen
Correctie-werkbladen
 Leesboekje
 Toets
 Correctie-toets

Thema 7  De omgeving

 Flitskaarten
 Werkbladen
 Correctie-werkbladen
 Leesboekje
 Toets
 Correctie-toets

Thema 8  De seizoenen

 Flitskaarten
 Werkbladen
 Correctie-werkbladen
 Leesboekje
 Toets
 Correctie-toets

 

Woord voor Woord

 Docentenhandleiding Woord voor Woord (pdf)
 Woord voor Woord, transcripties woord-woorden-zinnen (pdf)

LOWAN-vo ISK Startpakket spreeklessen NT2

Deze spreeklessen geven steeds suggesties voor startopdrachten, spelletjes, spreekoefeningen, liedjes, praatplaten en een aanbeveling voor een taalrap, die passen bij de thema´s van het LOWAN-startpakket lessenserie NT2.
 LOWAN-vo ISK-Startpakket spreeklessen NT2 febr-2019 (pdf)

Auditieve discriminatie Oren in de Knoop

De methode ‘Oren in de Knoop’ is een databank van stimulerende oefenvormen die individueel, groepsgewijs en/of klassikaal kunnen worden uitgevoerd gedurende het hele ISK-traject. Voor het startpakket zijn alleen oefeningen opgenomen op klank/woordniveau.
 LOWAN-vo ISK-Startpakket auditieve discriminatie (pdf)
 Map Handleiding Oren in de Knoop (groot pdf)
 Rode klankkaarten
 Gele klankkaarten
 Rode kaarten Zinnen met klinkers
 ja/nee kaartjes Groen ja      ja/nee kaartjes Rood nee

 

LOWAN-vo ISK Startpakket (ALFA) Woordenschat spelvormen

Op een aantal ISK’s worden analfabete-, semi-analfabete- en beginnende NT2 leerlingen regelmatig (vaak noodgedwongen) in één groep geplaatst. In deze handleiding vind je een beschrijving van de spelvormen, zowel voor de analfabete leerlingen als voor de beginnende leerlingen in route 1, 2 en 3. Per werkvorm worden differentiatiemogelijkheden aangegeven, zodoende is er voldoende uitdaging om op meerdere niveaus spelenderwijs de woordenschat te vergroten. Alles is per thema te downloaden (pdf).
rekentool Lowan LOWAN-vo ISK Startpakket Alfa Woordenschat Spelvormen (pdf)

Thema 1  De school
rekentool Lowan Flitskaarten, met tekst op de achterkant
rekentool Lowan Speedflowkaarten dag 1
rekentool Lowan Ganzenbordspel dag 2
rekentool Lowan Opdrachtenkaart Ganzenbord dag 2
rekentool Lowan Bingokaarten dag 3
rekentool Lowan Memorykaarten dag 4
rekentool Lowan Kwartetspel dag 5

Thema 2  Het lichaam
rekentool Lowan Flitskaarten, met tekst op de achterkant
rekentool Lowan Speedflowkaarten dag 1
rekentool Lowan Ganzenbordspel dag 2
rekentool Lowan Opdrachtenkaart Ganzenbord dag 2
rekentool Lowan Bingokaarten dag 3
rekentool Lowan Memorykaarten dag 4
rekentool Lowan Kwartetspel dag 5

Thema 3  Familie en vrienden
rekentool Lowan Flitskaarten, met tekst op de achterkant
rekentool Lowan Speedflowkaarten dag 1
rekentool Lowan Ganzenbordspel dag 2
rekentool Lowan Opdrachtenkaart Ganzenbord dag 2
rekentool Lowan Bingokaarten dag 3
rekentool Lowan Memorykaarten dag 4
rekentool Lowan Kwartetspel dag 5

Thema 4  Eten en drinken
rekentool Lowan Flitskaarten, met tekst op de achterkant
rekentool Lowan Speedflowkaarten dag 1
rekentool Lowan Ganzenbordspel dag 2
rekentool Lowan Opdrachtenkaart Ganzenbord dag 2
rekentool Lowan Bingokaarten dag 3
rekentool Lowan Memorykaarten dag 4
rekentool Lowan Kwartetspel dag 5

Thema 5  De kleding
rekentool Lowan Flitskaarten, met tekst op de achterkant
rekentool Lowan Speedflowkaarten dag 1
rekentool Lowan Ganzenbordspel dag 2
rekentool Lowan Opdrachtenkaart Ganzenbord dag 2
rekentool Lowan Bingokaarten dag 3
rekentool Lowan Memorykaarten dag 4
rekentool Lowan Kwartetspel dag 5

Thema 6  Het huis
rekentool Lowan Flitskaarten, met tekst op de achterkant
rekentool Lowan Speedflowkaarten dag 1
rekentool Lowan Ganzenbordspel dag 2
rekentool Lowan Opdrachtenkaart Ganzenbord dag 2
rekentool Lowan Bingokaarten dag 3
rekentool Lowan Memorykaarten dag 4
rekentool Lowan Kwartetspel dag 5

Thema 7  De omgeving
rekentool Lowan Flitskaarten, met tekst op de achterkant
rekentool Lowan Speedflowkaarten dag 1
rekentool Lowan Ganzenbordspel dag 2
rekentool Lowan Opdrachtenkaart Ganzenbord dag 2
rekentool Lowan Bingokaarten dag 3
rekentool Lowan Memorykaarten dag 4
rekentool Lowan Kwartetspel dag 5

Thema 8  De seizoenen
rekentool Lowan Flitskaarten, met tekst op de achterkant
rekentool Lowan Speedflowkaarten dag 1
rekentool Lowan Ganzenbordspel dag 2
rekentool Lowan Opdrachtenkaart Ganzenbord dag 2
rekentool Lowan Bingokaarten dag 3
rekentool Lowan Memorykaarten dag 4
rekentool Lowan Kwartetspel dag 5

Startpakket NT2

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Reacties zijn gesloten.