Aanvulling LOWAN-vo NT2 Startpakket

Met dit lessenplan kun je als ISK en NT2 docent direct aan het werk. Ook geschikt voor de kort-verblijvende doelgroep nieuwkomers (bijv. POL). Het lessenplan omvat suggesties voor de eerste acht weken. Elke week wordt er gewerkt rond een thema. Afgelopen jaar hebben we spreeklessen en oefeningen opgenomen op klank/woordniveau. Nu zijn er spelvormen beschikbaar om de woordenschat te vergroten.
Tijdens elk thema is er aandacht voor de volgende facetten van NT2: woordenschat, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, schrijven, luisteren, spreken / gesprekken, auditieve discriminatie. De thema’s hebben een nauwelijks oplopende moeilijkheidsgraad, in elk thema zijn methodes opgenomen welke altijd ingezet kunnen worden. Uitgangspunt is een basispakket voor alle leerlingen. Gratis beschikbaar en te downloaden.
Nieuws Lowan Website LOWAN-vo ISK NT2 Startpakket

SPREEKLESSEN
Deze spreeklessen geven steeds suggesties voor startopdrachten, spelletjes, spreekoefeningen, liedjes, praatplaten en een aanbeveling voor een taalrap, die passen bij de thema´s van het LOWAN-startpakket lessenserie NT2.

OEFENINGEN OP KLANK/WOORDNIVEAU
De methode ‘Oren in de Knoop’ is een databank van stimulerende oefenvormen die individueel, groepsgewijs en/of klassikaal kunnen worden uitgevoerd gedurende het hele ISK-traject. Voor het startpakket zijn alleen oefeningen opgenomen op klank/woordniveau.

(ALFA) WOORDENSCHAT SPELVORMEN
Op een aantal ISK’s worden analfabete-, semi-analfabete- en beginnende NT2 leerlingen regelmatig (vaak noodgedwongen) in één groep geplaatst. In deze handleiding vind je een beschrijving van de spelvormen, zowel voor de analfabete leerlingen als voor de beginnende leerlingen in route 1, 2 en 3. Per werkvorm worden differentiatiemogelijkheden aangegeven, zodoende is er voldoende uitdaging om op meerdere niveaus spelenderwijs de woordenschat te vergroten. Alles is per thema te downloaden (pdf).

Startpakket NT2

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin