main-logo
Leerlijnen ISK
Themapagina

LOWAN NT2 Startpakket

Nieuw

Webinar
15 - 02 - 2023

Webinar voor beginnende (NT2-)docenten: werken met het NT2 Startpakket VO

Datum: 15 februari van 15.30 – 16.30 uur
Locatie: Zoom-bijeenkomst via de LOWAN-community
Organisatie: LOWAN-vo

Meer lezen
Oekraïense leerlingen
19 - 03 - 2022

NT2 Startpakket voor tijdelijke onderwijsvoorziening

Een speciale versie van het Startpakket Lessenserie NT2 LOWAN-vo, samengesteld voor de tijdelijke centrale onderwijsvoorzieningen voor Oekraïense vluchtelingen, waarmee ook minder ervaren (NT2-)docenten meteen aan de slag kunnen. Kijk ook op community!

Meer lezen

Reeks korte video's bij NT2 Startpakket

We maken een reeks korte video’s bij het NT2 Startpakket van LOWAN.
In de eerste video laten we zien hoe je bij het onderdeel woordenschat gebruik kunt maken van TPR en de flitskaarten.
Er volgen nog video’s o.a. over de onderdelen lezen en schrijven.

Bekijk eerste video
Instroom

LOWAN-vo NT2 Startpakket voor eerste 8 weken

Op alle ISK’s is het een komen en gaan van een grote diversiteit aan leerlingen. Dit vraagt van de organisatie en van de docenten flexibiliteit, het bieden van een positief en verantwoord pedagogisch klimaat, het kunnen werken in niveaugroepen en het zorgen voor veiligheid en houvast. Voor alle leerlingen geldt dat zij opnieuw moeten beginnen, niet alleen moeten zij wennen aan een nieuw land, maar ook aan een nieuw schoolsysteem. Dit terwijl zij door hun migratie een breuk hebben in hun schoolloopbaan, die opgelopen kan zijn tot een aantal jaar. Door het bieden van een duidelijke structuur in de week-, dag- en lesplanning komen deze leerlingen vaak makkelijker tot leren.

Met het lessenplan dat nu voor je ligt, kun je als (startende) ISK en NT2 docent direct aan het werk. Ook geschikt voor de kort-verblijvende doelgroep nieuwkomers (bijv. POL). Het lessenplan omvat suggesties voor de eerste acht weken. Elke week wordt er gewerkt rond een thema. Tijdens elk thema is er aandacht voor de volgende facetten van NT2: woordenschat, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, schrijven, luisteren, spreken / gesprekken, auditieve discriminatie. De thema’s hebben een nauwelijks oplopende moeilijkheidsgraad, in elk thema zijn methodes opgenomen welke altijd ingezet kunnen worden. Uitgangspunt is een basispakket voor alle leerlingen. Het gehele NT2 startpakket incl. docentenhandleidingen, lessen, aanvullingen zijn gratis beschikbaar en te downloaden (pdf).


Woord voor Woord

Mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. De docentenhandleiding en de transcripties van de lessen woord-woorden-zinnen zijn niet meer te verkrijgen, maar kun je hier downloaden. De lessen staan op YouTube.
Docentenhandleiding Woord-voor-Woord
Woord-voor-Woord transcripties woord-woorden-zinnen


Aanvulling Startpakket NT2 Spreeklessen

Deze spreeklessen geven steeds suggesties voor startopdrachten, spelletjes, spreekoefeningen, liedjes, praatplaten en een aanbeveling voor een taalrap, die passen bij de thema´s van het LOWAN-startpakket lessenserie NT2.

Download spreeklessen

Auditieve discriminatie
Oren in de Knoop

De methode
De methode Oren in de Knoop is een databank van stimulerende oefenvormen die individueel, groepsgewijs en/of klassikaal kunnen worden uitgevoerd gedurende het hele ISK-traject.
Voor het startpakket NT2 zijn alleen oefeningen opgenomen op klank/woordniveau.
Bij Lesmateriaal elders op de LOWAN website tref je het totaalpakket aan.


Aanvulling (ALFA) Woordenschat spelvormen

Op een aantal ISK’s worden analfabete-, semi-analfabete- en beginnende NT2 leerlingen regelmatig (vaak noodgedwongen) in één groep geplaatst. In deze handleiding vind je een beschrijving van de spelvormen, zowel voor de analfabete leerlingen als voor de beginnende leerlingen in route 1, 2 en 3. Per werkvorm worden differentiatiemogelijkheden aangegeven, zodoende is er voldoende uitdaging om op meerdere niveaus spelenderwijs de woordenschat te vergroten. Alles is per thema te downloaden (pdf).

Download handleiding Startpakket Woordenschat spelvormen

Downloads

Thema's NT2 Startpakket

Thema 1
De school

 

Thema 2
Het lichaam

Thema 3
Familie en vrienden

 

Thema 4
Eten en drinken

Thema 5
De kleding

 

Thema 6
Het huis

Thema 7
De omgeving

Thema 8
De seizoenen

NT2 Startpakket

LOWAN-vo community

Kijk op de LOWAN-vo community voor aanvullend materiaal en deel ook jouw materiaal met collega's

Deel deze pagina