main-logo
Geld en regelgeving
Rekentools

Overzicht bekostiging in 1 Excelsheet

Een handige rekentool om de bekostiging inzichtelijk te maken.

Er zijn twee bruikbare rekentools beschikbaar.

Rekentools

Bekostiging nieuwkomers

Met dit model kun je de hoogte van de bijzondere bekostiging voor asielzoekerskinderen vaststellen. Deze tool is klaar voor de eerste twee peildata in 2022-’23

Bekijk het model

Groeiregeling reguliere basisscholen

Met dit instrument kun je op bestuursniveau de groeibekostiging bepalen voor de onder het bestuur ressorterende scholen.

Bekijk het instrument

Deel deze pagina