main-logo
Geld en regelgeving
Rekentool

Model vereenvoudigde bekostiging

Een handige rekentool om de bekostiging inzichtelijk te maken.

Bruikbare rekentool beschikbaar

Model vereenvoudigde bekostiging

Met de toolbox ‘model vereenvoudigde bekostiging’ kun je berekenen hoe jouw bekostiging per 2023 tot stand komt. Het geeft inzicht in de basisbekostiging, de groeibekostiging èn je kunt met deze tool de hoogte van de aanvullende bekostiging voor asielzoekerskinderen en overige vreemdelingen vaststellen.

Bekijk de toolbox

Deel deze pagina