main-logo
Geld en regelgeving
Documenten

Welke documenten hebben nieuwkomers?

een aantal documenten in beeld

Verblijfsdocumenten

Iedereen, buiten de EU, die voor langere tijd in Nederland verblijft moet in bezit zijn van een verblijfsdocument. Uit dit document moet blijken onder welke voorwaarden de vreemdeling in Nederland mag verblijven. Ook moet uit het document zijn identiteit en nationaliteit blijken.

Vanuit de bijzondere bekostiging wordt er gesproken over asielzoekers en overige vreemdelingen. Zowel een asielzoeker als een overige vreemdeling kan een verblijfsdocument hebben. Op het verblijfsdocument staan de voorwaarden van verblijf.

In de praktijk spreken we vaak over ‘het IND pasje’. Op deze pasjes staat een type nummer met een Romeins cijfer. Bij type III en IV gaat het over asiel bepaalde en asiel onbepaalde tijd. Dit betekent dat als een leerling een pasje heeft met dit type nummer dat hij/zij als asielzoeker gedefinieerd wordt voor de bijzondere bekostiging. Indien het type I, II of V betreft dan wordt de leerling gedefinieerd als overige vreemdeling.

Tip: Als u deze pasjes AVG-proof wilt opslaan, dan kunt u een mal maken. Wanneer u het pasje scant, mal eronder leggen en dan staat het pasje meteen goed online. Met de mal zijn de gegevens: pasfoto, nationaliteit, geboortedatum, geslacht en handtekening niet meer zichtbaar. De andere gegevens zoals bijv. categorie nummer zijn cruciaal en dus moeten zichtbaar blijven.

Relevante documenten

IND-pasje

Asiel bepaalde tijd

Dit is het pasje dat asielzoekers van de IND ontvangen voor wie asiel voor bepaalde tijd wordt vastgesteld.

Asiel onbepaalde tijd

Dit is het pasje dat asielzoekers van de IND ontvangen voor wie asiel voor onbepaalde tijd wordt vastgesteld.

Regulier bepaalde tijd

Dit is het pasje dat vreemdelingen van de IND ontvangen voor een rechtmatig verblijf in Nederland.

Verblijfsdocument vreemdelingen

Een document dat wordt verleend aan familieleden van burgers van de Unie die zelf niet een EU/EER- of Zwitserse nationaliteit hebben enĀ 5 jaar of langer ononderbroken rechtmatig in Nederland verblijven. Er geldt geen arbeidsbeperking.

Model 2012 en Model 2020

Let op! Er zijn nog vele mensen die pasjes hebben van het model 2012. Dit model, afbeelding bij deze tekst, komt je wellicht ook bekender voor. Op dit moment wordt het model 2020 afgegeven. Het maakt niet uit welk model pasje mensen hebben. Altijd goed kijken naar de categorie.

Meer informatie: vreemdelingendocumenten

Deel deze pagina