main-logo
Professionalisering
Nieuwkomers in beeld

Kennis opdoen door gesprek

Gezamenlijk een visie neerzetten. Waarom doen we wat we doen? Is dit de juiste manier? Het is goed om met elkaar in gesprek te gaan.

Nieuwkomers in beeld

‘Nieuwkomers in beeld’ is ontwikkeld om teamleden met elkaar in gesprek te laten gaan over relevante onderwerpen m.b.t. het nieuwkomersonderwijs. Bijvoorbeeld over intake, gewenningsperiode, meertaligheid en meer. Ieder onderwerp start met een kort filmfragment, afkomstig uit de documentaire ‘De kinderen van juf Kiet’ maar ook extra materiaal dat niet in de film gebruikt is, en fragmenten vanuit het LOWAN archief.

Door eerst samen het fragment te bekijken kan het gesprek dat volgt vanuit dezelfde basis gevoerd worden. De vragen die volgen kunnen helpen het gesprek vorm te geven. Ook heeft elk fragment een aantal downloads en extra materiaal dat ingezet kan worden.

*Nieuwkomers in beeld komt voort uit een traject dat LOWAN samen met de makers van ‘De kinderen van Juf Kiet’ en Kennisland heeft opgezet in de regio NiN en NiO.

Nieuwe leerling

Meer informatie

Vertrek uit land

Meer informatie

Afscheid nemen

Meer informatie

Passend lesmateriaal

Meer info

Gezamenlijke afspraken

Meer info

Morele dilemma's

Meer info

Vriendschap

Meer info

Meertaligheid

Meer info

Contact maken

Meer info

Jongens en meisjes bij elkaar

Meer info

Kindgesprek

Meer info

Kijk naar een kind

Meer info

Anderen bekeken ook

Achtergrond leerling

Leerlingenzorg

Deel deze pagina