main-logo
Nieuws
Helpdesk

LOWAN-vo informeert

Alle nieuwsitems voor voortgezet onderwijs

Oekraïense leerlingen

LOWAN-vo Helpdesk

LOWAN vindt het, aansluitend op de visie van de minister en OCW, belangrijk dat de ISK, daar waar mogelijk een zo groot mogelijke rol heeft bij het onderwijs aan Oekraïense vluchtelingen in de leeftijd van 12-18 jaar. De expertise, zowel onderwijsinhoudelijk als op het gebied van sociaal-emotioneel (vluchteling, oorlog, trauma etc.), is van groot belang bij het verzorgen van dit onderwijs.

Welke scenario’s zijn in de praktijk de mogelijke opties?

 • Leerlingen sluiten aan bij bestaande klassen ISK en doen grotendeels mee in het reguliere ISK-programma.
  Dit kan bij ISK’s waar (nog) niet veel Oekraïense leerlingen zijn en/of waar de ISK ruimte heeft om dit te doen, zowel in bestaande klassen als opschaling aantal klassen. Uiteraard moet wel de kwaliteit van de hele ISK gewaarborgd blijven! Ben je er bewust van dat veel leerlingen nog online lessen uit Oekraïne volgen en dit ook graag willen doen.
 • Leerlingen worden in aparte klassen op de ISK opgevangen en krijgen een aangepast lesprogramma.
  Het is toegestaan om dit te doen. Wel moet tenminste 1/3 van het lesprogramma uit NT2 bestaan. Maak voor het andere 2/3 deel keuzes die aansluiten bij je eigen visie en mogelijkheden, maar denk daarbij zeker aan: Engels, wiskunde, sport, creatieve vakken en het online laten volgen van Oekraïense lessen die vanuit de Oekraïense overheid en scholen aldaar aangeboden worden. Dit laatste gebeurt nog op grote schaal! Denk niet alleen aan docenten maar ook aan externe organisaties/verenigingen die delen hierin kunnen verzorgen en natuurlijk mensen uit de (gevluchte) Oekraïense gemeenschap die hierin leerlingen kunnen begeleiden.
 • Leerlingen krijgen les op aparte tijdelijke centrale onderwijsvoorzieningen. Zeker in regio’s waar grote aantallen in opvangvoorzieningen komen is dit een goede optie. Het heeft de voorkeur van LOWAN om dit als ISK op te zetten, in overleg met de gemeente(n) en evt. PO-nieuwkomersonderwijsvoorzieningen in regio. Ga niet voor elke (wat kleinere) gemeente apart een voorziening opzetten, dat kost teveel spaarzame krachten. Het programma sluit aan bij het voorgaande. LOWAN heeft het NT2 startpakket aangepast aan de tijdelijke centrale voorziening. Je kunt er gratis gebruik van maken, alles staat klaar en is direct inzetbaar ook voor de onervaren NT2-docent.
  Lukt het als ISK niet om hier de gewenste rol in te nemen? Sluit dan aan bij het initiatief wat door de gemeente met de schoolbesturen opgepakt zal moeten worden. Je expertise is echt van groot belang. Het stappenplan voor deze tijdelijke voorziening kan je op weg helpen.
 • Lees de handreiking van OCW wat je een kader biedt voor het onderwijs aan leerplichtige Oekraïense vluchtelingen.

Wat kun je van LOWAN verwachten?

 • We gaan zoveel mogelijk invullingen voor het lesprogramma met jullie delen, niet als verplichting, maar als hulp waar je gebruik van kunt maken.
  Kijk nu al op de speciale pagina met de lesmaterialen die gedeeld worden.
 • We richten een helpdesk in waar je met alle vragen terecht kunt en waar we ook met je meedenken via korte online meetings.
 • We halen praktijkvoorbeelden op en delen deze. Heb je die al? Deel ze met LOWAN! We zullen dit ook samen met de VO-raad oppakken.
 • In een kernteam met OCW, VO-raad, VNG en Inspectie werken we aan het onderwijs aan deze vluchtelingen, geven daar inhoud aan en bespreken knelpunten. Kom jij knelpunten tegen? Meld ze bij de helpdesk en we nemen ze mee. Q&A’s worden zowel op de website van de overheid als bij LOWAN gedeeld. Een eerste handreiking is nu beschikbaar.
 • Met OCW is naar een nieuwe maatwerkbekostiging als aanvulling op de de nieuwkomersregeling gewerkt, die nodig is na de peildatum 1 april.
 • Ook de aankomstdatum NL heeft de aandacht! Voor nieuwkomers die geen BRP inschrijving hebben komt in 2022 de bewijslast te vervallen als de school zelf de aankomstdatum invult.
 • Met andere organisaties ontwikkelen/delen we relevante informatie, lesmaterialen en voorlichting. Op de pagina Onderwijs aan Oekraïense vluchtelingen en de pagina’s lesmaterialen en praktijkvoorbeelden die hieronder hangen vind je daar voorbeelden van, maar er komt nog meer.
 • Communicatie naar gemeenten en schoolbesturen is belangrijk om alles in banen te kunnen leiden. Verwijs regiopartners naar de LOWAN website als ze informatie of regelgeving nodig hebben.

Helpdesk LOWAN-vo

LOWAN-vo informeert

Stel je vragen en binnen 24 uur zullen we je antwoorden of nemen we contact met je op. De meest gestelde vragen zullen ook als Q&A opgenomen gaan worden op de website.
Bekijk eerst de informatie die al gegeven wordt op onze website.
Het mailadres van de helpdesk is: HelpdeskVO@lowan.nl.

Bekijk ook

Onderwijs

Oekraïense leerlingen

Lesmaterialen

Lesprogramma Oekraïners

Deel deze pagina

Heb je een vraag?

Helpdesk LOWAN-vo

Mail naar: HelpdeskVO@lowan.nl
Binnen 24 uur zullen we je antwoorden of nemen we contact met je op.
Stel je vraag