main-logo
Voortgezet onderwijs
Themapagina

Onderwijs aan Oekraïense vluchtelingen

Er komen veel Oekraïense vluchtelingkinderen naar Nederland. Een grote rol is weggelegd voor het nieuwkomersonderwijs. Op deze pagina delen we informatie en nieuws.

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen door een ‘Tijdelijke beschermingsrichtlijn’ met onmiddellijke ingang werken of opleidingen volgen in de EU-landen waar ze naar zijn uitgeweken. Ze hebben recht op onderkomen, op sociale bijstand, financiële ondersteuning en medische zorg. Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs en zijn leerplichtig.

Uitfasering TOV
04 - 01 - 2024

Uitfasering TOV

Eind schooljaar 2023/2024 komt er een einde aan de TOV voor Oekraïense leerlingen. Scholen die nu nog een TOV hebben moeten voor 1 maart een uitfaseringplan indienen.

Meer lezen
Artikel
19 - 06 - 2023

Oekraïense leerlingen

LOWAN-vo organiseert regionale bijeenkomsten waar zorgcollega’s van ISK’s actuele vraagstukken bespreken. LOWAN gaat in dit artikel nader in op de Oekraïense leerlingen in de ISK.

Meer lezen
Driedubbel onderwijsprogramma
26 - 02 - 2024

Gevangen in de kloof tussen Oekraïne en Nederland

De mentor van een havo-groep trekt aan de bel als het gaat om een Oekraïense leerling die meeloopt. Dan komt reden voor verzuim met driedubbel onderwijsprogramma wat leerling volgt.

Meer lezen

Informatie van OCW

Website Rijksoverheid en OCW
Informatie en veelgestelde vragen op de website van de Rijksoverheid over onderwijs aan Oekraïense vluchtelingen in Nederland.

  • Informatie onderwijs Oekraïense vluchtelingen
  • Handreiking 2022 voor scholen en gemeenten
  • Inzet personeel en VOG
  • Webinars over TOV en bekostiging die je terug kunt kijken
  • Wet en regelgeving onderwijs Oekraïense leerlingen en TOV
Rijksoverheid.nl/Oekraïne

Leerplicht en kwalificatieplicht
Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit. En voor kinderen van asielzoekers en vreemdelingen. De leerplicht duurt tot en met het einde van het schooljaar. Een kind dat 16 jaar wordt, moet het schooljaar dus eerst nog afmaken.
Jongeren tussen 16 en 18 jaar die geen startkwalificatie hebben, hebben een kwalificatieplicht. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).
Met het volgen van online lessen uit Oekraïne en niet hier naar school gaan voldoe je niet aan de leerplicht.


Spoedwet
die op 14-7-2022 is ingegaan om tijdelijke onderwijsvoorzieningen voor het onderwijs aan Oekraïense kinderen mogelijk te maken, met daarbij ook afwijkingen op het reguliere onderwijsaanbod van de ISK.


Ministeriële regeling
, ontwerpregeling voor inrichting van het onderwijs aan Oekraïense leerlingen die op 14-7-2022 is ingegaan.

Geen studiefinanciering, wel lesgeld en collegegeld

Als je niet aan eisen voor studiefinanciering voldoet, er geen instantie is die voor je betaalt, vraag dan buiteninvordering van lesgeld aan als je naar het MBO gaat. Dit geldt ook voor studenten die onder de richtlijn ‘Tijdelijke bescherming Oekraïne’ vallen. 

Buiteninvordering lesgeld MBO

Wil je naar het HBO of WO? Vraag UAF voor bemiddeling voor de hoogte van het collegegeld. Studiefinanciering is ook hier niet mogelijk voor Oekraïense vluchtelingen.

Naar UAF over HBO en WO
Info OCW

Weekoverzicht inschrijving Oekraïense leerlingen op scholen

Een overzicht van het aantal leergerechtigden uit Oekraïne dat in het BRP staat ingeschreven (ook per gemeente in beeld) en leerlingen dat het Nederlandse onderwijs is ingestroomd, zowel in PO als VO. Het wordt wekelijks bijgewerkt.
Op 26 juni 2023:

  • 7600 VO-leergerechtigden in BRP
  • 7300 ingeschreven in VO
  • 90% daarvan gaat naar een ISK
Actueel weekoverzicht overheid
video's

De ISK en het Nederlandse onderwijssysteem

In vele talen beschikbaar

Vier nieuwe video’s die een beeld geven van de ISK in relatie tot het Nederlandse onderwijssysteem.
Deze video’s zijn bedoeld om in en buiten de ISK mee te werken. Uitermate geschikt voor leerlingen en ouders die het Nederlands niet goed beheersen en meer willen weten van de ISK en het Nederlandse onderwijssysteem.

Deel deze pagina

Heb je een vraag?

Helpdesk LOWAN-vo

Mail naar: HelpdeskVO@lowan.nl
Binnen 24 uur zullen we je antwoorden of nemen we contact met je op.
Stel je vraag