main-logo
Onderwijs aan Oekraïense vluchtelingen
Themapagina

Veelgestelde vragen over onderwijs aan Oekraïense vluchtelingen

Er komen veel Oekraïense vluchtelingkinderen naar Nederland. Op deze pagina delen we veelgestelde vragen over het onderwijs.

Veelgestelde vragen Q&A

 • Wat is de rol van het COA bij de opvang?

  De opvang wordt geregeld en gecoördineerd door de veiligheidsregio’s samen met de gemeenten. Het COA zorgt niet voor de opvang omdat Oekraïners geen asiel hoeven aan te vragen.

  Vluchtelingen uit Oekraïne mogen door een ‘Tijdelijke beschermingsrichtlijn’ met onmiddellijke ingang werken of opleidingen volgen in de EU-landen waar ze naar zijn uitgeweken. Ze hebben recht op onderkomen, op sociale bijstand, financiële ondersteuning en medische zorg. Kinderen mogen in het opvangland naar school. Ze krijgen een speciale verblijfsstatus voor een jaar, deze kan ook nog 2 keer met een half jaar worden verlengd.

  Oekraïense vluchtelingkinderen zien we in heel verschillende vormen opgevangen worden in Nederland:

  • In gezinnen, soms bij familie
  • In grotere opvang voor 20-100 mensen die gemeenten in samenspraak met de veiligheidsregio’s aanbieden
  • In grote opvanglocaties met landelijke coördinatie zoals Harskamp en Amsterdam
  • In Ter Apel, COA en mogelijk al in asielprocedure
 • Is er zorg en gezondheidsondersteuning beschikbaar?

  Veel Oekraïners worden opgevangen door gemeenten en particulieren en zitten niet in de asielprocedure bij het COA.
  Vluchtelingen uit Oekraïne mogen door een ‘Tijdelijke beschermingsrichtlijn’ met onmiddellijke ingang werken of opleidingen volgen in de EU-landen waar ze naar zijn uitgeweken. Ze hebben recht op onderkomen, op sociale bijstand, financiële ondersteuning en medische zorg. Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs en zijn leerplichtig.

  Het is daarom belangrijk dat hulpverleners en vrijwilligers weten hoe de zorg georganiseerd is.
  Pharos heeft de informatie op een rijtje gezet.

  Naar de website van Pharos
 • De oorlog houdt ons allemaal bezig. Hoe ga je hierover met kinderen en ouders in gesprek?

  De oorlog tussen Rusland en Oekraïne houdt ons dagelijks bezig. Ook kinderen ervaren de onrust om hen heen. Ze betrekken de oorlogsinformatie op hun eigen leven. Hoe ga je als ouder om met de vragen van je kind over de oorlog? En waar moet jij in jouw werk als jeugdprofessional of beleidsmaker rekening mee houden in het contact met kinderen, ouders en collega’s? Op die vragen geeft het Nederlands Jeugdinstituut antwoord.

  Informatie van het Nederlands Jeugdinstituut NJi voor onderwijs, ouders en zorgprofessionals
 • Geldt voor de Oekraïense vluchteling de leerplicht?

  Vluchtelingen uit Oekraïne mogen door een ‘Tijdelijke beschermingsrichtlijn’ met onmiddellijke ingang werken of opleidingen volgen in de EU-landen waar ze naar zijn uitgeweken. Ze hebben recht op onderkomen, op sociale bijstand, financiële ondersteuning en medische zorg.
  Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs en zijn leerplichtig.

 • Hoe wordt het onderwijs gefinancierd?

  De nieuwkomersbekostiging voor VO met de verschillende peildata is ook voor de Oekraïense leerlingen van toepassing.
  Een mogelijk knelpunt daarbij kan de verantwoording van de aankomstdatum NL zijn. Hierover zijn we in gesprek met OCW en verwachten we op korte termijn een oplossing! Stimuleer inschrijvingen in BRP. Ook leerlingen zonder BSN kun je inschrijven, DUO zal een onderwijsnummer toewijzen.

  Binnenkort komt er meer informatie over nieuwe maatwerkbekostiging voor de periode na de peildatum 1 april!
  Heb je problemen met huisvesting? Ga in overleg met de gemeente(n).

 • Hoe ziet het onderwijs er in Oekraïne uit?

  Nuffic heeft een vergelijking met het Nederlands schoolsysteem gemaakt.

  Nuffic – Onderwijssysteem Oekraïne, vergelijking met NL

  Education system Ukraine-Engelstalige versie
 • Lesgeven in welke taal?

  De minister en OCW hebben aangegeven dat er primair aangesloten moet worden bij het bestaande nieuwkomersonderwijs, in het VO is dit de ISK.
  Elders op deze pagina vind je hierover veel meer informatie.
  De lessen Nederlands (NT2) kunnen uiteraard aangevuld worden met andere vakken zoals Engels, zaakvakken, praktijkvakken en sport. Denk ook na over inzet van Oekraïense ouders/docenten. De Oekraïense overheid heeft ook een lesprogramma voor de klassen 5-11 online staan met een weekschema erbij. Veel leerlingen volgen deze online lessen uit Oekraïne.
  Bekijk ook de speciale pagina over lesmateriaal.

  Aanvullende info:
  In Nederland zijn er op 6 plekken in het land weekendscholen die lessen geven in de Oekraïense taal/cultuur.
  In Nederland zijn er op 10 plekken in het land weekendscholen die lessen geven in de Russische taal/cultuur.

 • Ik wil graag lesgeven, hoe kom ik in contact met de school in mijn regio?

  Op de LOWAN website staan alle scholen vermeld die lesgeven aan nieuwkomers. Zij organiseren ook het onderwijs aan Oekraïense vluchtelingen of zijn daar in ieder geval bij betrokken.
  Vul hier de plaats in van waaruit je zoekt en de lijst met scholen verandert en de dichtst bij zijnde school/scholen komt/komen bovenaan te staan. Bij elke school staan de contactgegevens.
  Neem zelf contact op met de betreffende school, dit loopt niet via LOWAN.

  Scholen met contactgegevens
 • Hoe kan ik een Oekraïens kind bij een school aanmelden?

  Op de LOWAN website staan alle scholen vermeld die lesgeven aan nieuwkomers. Zij organiseren ook het onderwijs aan Oekraïense vluchtelingen of zijn daar in ieder geval bij betrokken.
  Vul hier de plaats in van waaruit je zoekt en de lijst met scholen verandert en de dichtst bij zijnde school/scholen komt/komen bovenaan te staan. Bij elke school staan de contactgegevens.
  Neem zelf contact op met de betreffende school, dit loopt niet via LOWAN.

  Scholen met contactgegevens
 • Ik wil graag mensen uit Oekraïne aannemen, kan dat?

  Jazeker is dit mogelijk. Welke voorwaarden en regels daarbij gelden kun je lezen op sites van de Rijksoverheid en de VO-raad.

  Q&A Rijksoverheid

  Nieuws VO-Raad

  Spoedprocedure VOG
 • Hulp aan Oekraïense vluchtelingen, Website Refugeehelp.nl alle info op een rij

  RefugeeHelp is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen in wil zetten.

  Refugeehelp.nl
Helpdesk LOWAN-vo

Staat je vraag er niet bij?

Neem contact op met de helpdesk van LOWAN-vo

Deel deze pagina