main-logo
Nieuws
Maatwerkbekostiging VO 2022

Nieuws

Alle nieuwsitems voor voortgezet onderwijs

Maatwerkbekostiging 2022 aanvulling op nieuwkomersregeling VO

Omdat het aantal Oekraïense leerlingen op een school snel kan veranderen, biedt OCW de scholen de mogelijkheid om aanvullend maatwerkbekostiging aan te vragen. Hiervoor worden scholen gevraagd vanaf nu maandelijks (op de eerste dag van de maand) bij te houden aan hoeveel nieuwkomers ze lesgeven. Hiervoor krijgen scholen dan maatwerkbekostiging. De maatwerkbekostiging geldt in ieder geval voor 2022, met een apart aanvraagformulier. De aanvraag moet op brin4-niveau (dus niet per locatie van een school).

OCW-Uitleg maatwerkbekostiging

Maatwerkbekostiging voor alle nieuwkomers

De regeling komt dus aanvullend op de bestaande nieuwkomersbekostiging VO. De maatwerkbekostiging geldt niet alleen voor Oekraïense leerlingen, alle nieuwkomers worden meegeteld. Onder nieuwkomers worden alleen de leerlingen verstaan zoals omschreven in de nieuwkomersregeling VO.
Er zijn twee tijdvakken waarvoor deze maatwerkbekostiging kan worden aangevraagd.
Voor het VO zijn dit:
tijdvak 1: 1 april t/m 30 juni 2022 (aanvraag indienen 1 juni-1 augustus)
tijdvak 2: 1 juli t/m 31 december 2022 (aanvraag indienen na 1 december)
Let op de wijze van aanvraag, deze verloopt niet via de normale DUO-weg.

Inschrijving
Voor een inschrijving van een Oekraïense leerling is (net als bij iedere nieuwkomers) een inschrijving in het BRP niet vereist. De school krijgt voor de leerling een onderwijsnummer. Geef dit mee aan ouders en kind, voorkom dubbele inschrijvingen en zorg voor een doorlopende lijn bij verhuizingen.

Aankomstdatum Nederland
In het VO vervalt de bewijslast voor de datum van binnenkomst in Nederland in het geval dat de school zelf een datum invoert. Dit geldt vooralsnog alleen voor 2022.

 

Website OCW voor uitleg en aanvraagformulier

Ga naar de website van OCW voor de volledige informatie over de maatwerkbekostiging en download van het aanvraagformulier van het 1e tijdvak.
Het formulier voor het 1e tijdvak VO moet tussen 1 juni en 1 augustus ingediend worden via onderwijsvooroekraine@minocw.nl.

Informatie OCW en aanvraag maatwerkbekostiging

 

Anderen bekeken ook

Informatie

Onderwijs aan Oekraïense vluchtelingen

Bekostiging VO

Geld en regelgeving

Deel deze pagina