main-logo
Professionalisering
Cursus- en studieaanbod

Op zoek naar een studie of cursus?

Het verdiepen in een onderwerp kan erg leuk zijn! Hieronder een overzicht van cursussen op datum en incompany, post-HBO en Masteropleidingen.

Cursus- en studieaanbod

In onze agenda staan veel cursussen en bijeenkomsten waarvan een startdatum is ingepland. Echter, sommige cursussen worden op locatie gegeven en zijn niet gebonden aan een data. Vandaar ook een overzicht met incompany opleidingen, Post-HBO en Masters met relevantie tot het nieuwkomersonderwijs.

Incompany trainingen

NT2 voor po

NT2 Taalonderwijs aan nieuwkomers (po)

 • Je kent de belangrijkste verschillen tussen het leren van een eerste taal en een volgende taal.
 • Je kent het belang van klankonderwijs.
 • Je weet meer over woordenschatdidactiek.
 • Je hebt kennisgemaakt met een aantal materialen voor nieuwkomers.
Cursus via CED
NT2 voor so

NT2 Taalonderwijs aan nieuwkomers (so)

 • Je kent de belangrijkste verschillen tussen het leren van een eerste taal en een volgende taal.
 • Je kent het belang van klankonderwijs.
 • Je weet meer over woordenschatdidactiek.
 • Je hebt kennisgemaakt met een aantal materialen voor nieuwkomers.
Cursus via CED

Suggestie voor opleidingen of trainingen?

Bied je als organisatie een relevante opleiding aan voor het nieuwkomersonderwijs?

Vul het formulier in en je aanbod komt in het overzicht te staan.
NT2-cursus

NT2 voor oop voor po

 • Je kent de belangrijkste verschillen tussen het leren van een eerste taal en een volgende taal.
 • Je kent het belang van klankonderwijs.
 • Je weet meer over woordenschatdidactiek.
 • Je weet hoe je taalproductie uitlokt bij de verschillende nieuwkomers.
Cursus via CED
NT2 cursus

NT2 voor oop voor so

 • Je kent de belangrijkste verschillen tussen het leren van een eerste taal en een volgende taal.
 • Je weet wat goed NT2-onderwijs is.
 • Je weet welke doelen het NT2-onderwijs heeft.
 • Je kent het belang van klankonderwijs.
Cursus via CED
Jonge leerlingen

Leren meedoen voor jonge nieuwkomers

De cursus dekt de volgende gebieden:

 • Spelstimulering
 • Beginnende tweede taalverwering
 • Interculturele communicatie
Cursus via IJsselgroep
Burgerschap

Burgerschap

Burgerschap, het is zo’n groot en veelomvattend begrip:

 • Hoe maak je dat nu behapbaar?
 • Hoe verduidelijk je dit met het team?
 • Hoe zorg je ervoor dat je de voor jouw populatie juiste keuzes maakt?

Scholing van Bureau d’r Bij kan je hierbij ondersteunen.

Meer informatie
Startende leerkrachten

Starttraining nieuwkomersleraren

Start jij aankomend schooljaar als leerkracht van een nieuwkomersgroep? Deze cursus bevat onder andere:

 • Hoe zien mijn eerste weken met de nieuwkomersleerlingen eruit?
 • Methodes voor nieuwkomers in overzicht
 • Rol van de ouders
Cursus via Bazalt Groep
Zien is Snappen

Training Zien is Snappen (NT2)

De essentie:

 • Leer hoe je met eenvoudige middelen Nederlandse taalverschijnselen kunt onderwijzen.
 • Geef anderstalige kinderen meer grip op hun Nederlandse taalverwervingsproces.
 • Krijg meer inzicht in de NT2-didactiek.
Cursus via Bazalt Groep
Traumasensitief

Traumasensitief lesgeven

Tijdens deze vierdaagse cursus komt onder meer aan bod:

 • ACEs en trauma – waardoor ontstaat het en hoe herken je het?
 • 6 principes die je kunt gebruiken bij traumasensitief lesgeven.
 • Contextuele traumabegeleiding.
Cursus via Medilex Onderwijs
Traumasensitief

Train-de-trainer ‘Traumasensitief onderwijs’

Na afloop van deze train-de-trainer:

 • Heb je de achtergrondkennis en de vaardigheden om leerkrachten uit te leggen wat de effecten van trauma kunnen zijn op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen.
 • Ben je bekend met de oefeningen en werkmethode van de training en kan je deze zelfstandig als trainer toepassen.
 • Ben je als trainer voorbereid op lastige situaties en mogelijke valkuilen.
Cursus via Leony Coppens
NT2 Webinar

Woordenschat stimuleren bij NT2-leerlingen

Na het volgen van dit webinar:

 • Heb je zicht op het soort woordenschatachterstand die NT2-leerlingen hebben;
 • Weet je wat dit betekent voor de keuzes die je kan maken in het intensiveren van het taalaanbod;
 • Weet je hoe je taalsteun inzet om woordenschat te stimuleren.
Cursus via Cedin onderwijs
Online Leergang NT2

Coördinator NT2

In deze cursus onder andere:

 • Je eigen visie op meertaligheid. Hoe meertalig ben je zelf?
 • Hoe vergroot je de veerkracht van jouw leerling?
 • Knelpunten in reguliere lessen en methoden en hoe maak je een les NT2-Proof.
 • Welke NT2 materialen zijn er?
Cursus via Cedin onderwijs
Traumasensitief

Traumasensitief lesgeven aan NT2-leerlingen

De training Traumasensitief lesgeven aan NT2-leerlingen biedt leerkrachten, intern begeleiders/zorgcoördinatoren en andere onderwijsprofessionals:

 • De kennis en handvatten om de negatieve spiraal te doorbreken, zodat getraumatiseerde kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen;
 • Om hiermee een groot verschil te maken in het leven van getraumatiseerde kinderen.
Cursus via Cedin onderwijs
Anderstalige kinderen

Omgaan met anderstalige kinderen in de klas

Je geeft les aan kinderen van nieuwkomers en/of andere anderstalige kinderen? Belangrijk en betekenisvol, maar ook een hele uitdaging! In deze cursus onder andere:

 • Wat komt er op je af?
 • Je vraagt jezelf af wat verstandig is om wel of juist niet te doen?
 • Je wilt ontdekken hoe je instroom en doorstroom op een goede manier kunt regelen?
Cursus via IJsselgroep
Jonge leerlingen

Basistraining Jonge Nieuwkomers

Welke aanpak en welk onderwijsaanbod sluiten het beste aan op de behoeften van nieuwkomers? In deze training onder andere:

 • Hoe kan je rekening houden met hechtingsproblemen met volwassenen en/of kinderen?
 • Hoe kan je de kinderen ondersteunen bij hun spelontwikkeling en bij het leggen van contact met andere kinderen?
 • Hoe versterk je de sociale cohesie binnen je groep?
Cursus via IJsselgroep
Interculturele communicatie

Zeg nee tegen agressie!

Vrijwel iedereen die in het onderwijs werkt heeft wel eens te maken met intimiderend, uitdagend of zelfs agressief gedrag. Dit kan zijn van leerlingen, maar ook ouders zoeken vaak de grens op. Hoe reageer je in een situatie als de spanning te hoog oploopt?

 • Hoe handel je als ouders in de schaamte-modus blijven steken en hun kind gaan verdedigen?
 • De student doet net alsof hij de baas is (hij daagt de docent uit)
 • Hoe benader ik ouders die moeilijk te bereiken zijn?
Cursus via DriehoekTraining
Burgerschap

Burgerschapsonderwijs: spanningen en dilemma’s

Na afloop van deze cursus kun je:

 • Burgerschap een plek geven in jouw eigen onderwijs.
 • Beoordelen op welke wijze burgerschapsaspecten in jouw eigen lessen voorkomen.
 • Burgerschapsthema’s herkennen in jouw school.
 • De basiswaarden van de democratische rechtstaat toepassen in de dagelijkse schoolpraktijk.
Cursus via E-WISE
Burgerschap

Burgerschap op School

Aan het einde van deze cursus heb jij voor jouw school onder andere:

 • Een burgerschapsvisie ontwikkeld.
 • In kaart gebracht wat er op jouw school gedaan wordt aan burgerschap.
 • Een plan gemaakt om het burgerschapsonderwijs op jouw school up-to-date te houden.
 • Een plan gemaakt om de leervorderingen van leerlingen te volgen en te verantwoorden.
Cursus via VRIE Burgerschapseducatie
Cultuur sensitief

Cultuur sensitief lesgeven

Lesgeven aan sterk diverse klassen kan uitdagend zijn.

 • Hoe doe je recht aan de achtergrond van ieder kind, zonder de doelen die je hebt uit het oog te verliezen?

Er is veel onderzoek gedaan op dit gebied. Tijdens een studiebijeenkomst laat een adviseur van Onderwijsadvies & Training (UU) teams kennismaken met theoretische inzichten, en vertaalt deze samen met de leerkrachten naar kansen voor de eigen lespraktijk.

Cursus via Universiteit Utrecht
NT2 cursus

NT2 nascholing voor primair onderwijs

Als leerkracht heb je te maken met een instroom van basisschoolleerlingen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om goed mee te kunnen komen in de klas en het maximale uit zichzelf te halen. Dit zorgt voor verschillen in taalvaardigheid in je klas. Dat kan leiden tot vragen als:

 • ‘hoe ga ik om met deze verschillen?’
 • ‘hoe bied ik elk kind de kansen die het verdient?’

In de cursus ga je als leerkracht op zoek naar antwoorden.

Cursus via Hogeschool van Amsterdam
NT2 cursus

NT2 voor onderwijsassistenten

De cursus richt zich op onderwijsassistenten die één of enkele nieuwkomers in de klas hebben en nog geen of weinig ervaring hebben met het onderwijs aan nieuwkomers en houdt in:

 • leren van een nieuwe taal
 • klankonderwijs
 • woordenschatonderwijs
 • mondelinge taalvaardigheid
 • technisch en begrijpend lezen/luisteren
Cursus via CED
Nieuwkomersonderwijs

Aan de slag met nieuwkomersbeleid in je school

Wil jij de werkwijze van onderwijs aan nieuwkomers in de school implementeren en borgen? Gedurende dit begeleide traject schrijf je een plan van aanpak voor je school:

 • Je hebt de meest recente situatie van het onderwijs aan nieuwkomers en meertalige leerlingen op je school in beeld.
 • Je kunt deze situatie analyseren en een prioritering aanbrengen voor de gewenste schoolontwikkeling.
 • Dit alles beschrijf je in een plan van aanpak voor je school.
Cursus via Marnix Onderwijscentrum
Nieuwkomersonderwijs

Onderwijs aan nieuwkomers

Wil je in jouw school, bestuur of samenwerkingsverband het onderwijs aan nieuwkomers en meertalige leerlingen beredeneerd vormgeven, dan bieden wij een keuze uit diverse thematische bijeenkomsten.

 • Taalverwerving en NT2, vanuit een meertalige blik
 • Taal- en begripsontwikkeling door mondelinge taalvaardigheden in (leer-)gesprekken
 • Van mondelinge gesprekken naar het schrijven van teksten (in verschillende genres)
 • En meer
Cursus via Marnix Onderwijscentrum
Meertaligheid

Rijk (taal)onderwijs aan meertalige leerlingen en nieuwkomers in het PO

Alle (meertalige) kinderen kunnen meedoen in de les door taalontwikkelend les te geven in alle vakken:

 • Je leert om vanuit een meertalige blik het onderwijs te benaderen.
 • Je zet kennis over meertaligheid en tweedetaalontwikkeling in bij het lesgeven aan meertalige leerlingen (waaronder nieuwkomers).
 • Je ontdekt dat ook andere leerlingen profiteren van deze aanpak.
Cursus via Marnix Onderwijscentrum
Schrijfonderwijs

Rijke taal: rijke teksten leren schrijven

Verbeter de schrijfproducten van al je leerlingen. Hierbij is aandacht voor schrijfplezier en schrijfdidactiek.

 • Je krijgt je leerlingen enthousiast aan het schrijven aan de hand van eigen ervaringen en bent daarbij gericht op de doelen van het stelonderwijs.
 • Je kunt de doelen voor het schrijven en mondelinge interactie combineren.
Cursus via Marnix Onderwijscentrum
Traumasensitief

Traumasensitief lesgeven

Na deze tweedaagse cursus Traumasensitief onderwijs:

 • Weet je waardoor een kind een trauma op kan lopen en wat de effecten daarvan zijn.
 • Weet je hoe je de kinderen in jouw groep kunt begeleiden.
 • Kun je hierin samenwerken met ouders en verzorgers.
Cursus via Het Lock
E-learning

E-learning Primair onderwijs: Steun bieden aan vluchtelingenkinderen

Thema’s in deze cursus zijn:

 • Veiligheid vergroten
 • Emoties hanteren
 • Gedrag reguleren
 • Relaties stimuleren
 • Ouders betrekken
 • Zorgen voor kinderen en zorgen voor jezelf
E-learning via Augeo

Post-HBO

Post-HBO

Begeleiden van nieuwkomers op school

De post-HBO cursus ‘Begeleiden van nieuwkomers op school’ van Hogeschool Utrecht behandelt onder andere de thema’s:

 • Taalverwerving;
 • Meertaligheid;
 • Sociaal-emotioneel leren;
 • Trauma;
 • Culturele responsiviteit;
 • Ouderbetrokkenheid.
Post-HBO via HU
Post-HBO

Leraar Nederlands voor anderstaligen (NT2)

De essentie:

 • In de opleiding draait het om basiskennis, basisvaardigheden en basishoudingen die elke NT2-leraar in het primair onderwijs nodig heeft.
 • De opleiding NT2-specialist combineert de theorie met de praktijk, zodat je het geleerde direct in de les kunt toepassen.
Post-HBO via Bazalt
Post-HBO

Leergang onderwijs aan nieuwkomers

De essentie:

 • Wordt specialist op het gebied van onderwijs aan nieuwkomers.
 • Ontwikkel je tot coach, sparringpartner, inspirator of sleutelfiguur.
 • Leer meer over Taalontwikkeling & Meertaligheid, SEL & Trauma en Ouderbetrokkenheid & Culturele Responsiviteit.
Post-HBO via HU
Post-HBO

Leraar Nederlands voor Anderstaligen PO (NT2)

Door het volgen van de opleiding Leraar Nederlands voor Anderstaligen PO (NT2) ben jij in staat om:

 • Effectief de Nederlandse taal te leren aan anderen.
 • Knelpunten in progressie te ontdekken en hierop in te spelen.
 • Leerlingen te stimuleren om actief deel te nemen aan jouw lessen.
Post-HBO via Fontys
Post-HBO

Specialist Nieuwkomersonderwijs

Met deze Post-HBO opleiding wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van de volgende competenties:

 • Pedagogisch competent in het omgaan met gedrag en trauma.
 • Didactisch competent in het ondersteunen van het leren van Nederlands als tweede taal.
 • Interpersoonlijk competent in het contact met leerlingen, ouders en omgeving.
 • Organisatorisch competent in het inrichten van het onderwijsaanbod.
Post-HBO via Marnix onderwijscentrum
Post-HBO

Specialist Nieuwkomersonderwijs

Met deze Post-HBO opleiding wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van de volgende competenties:

 • Pedagogisch competent in het omgaan met gedrag en trauma.
 • Didactisch competent in het ondersteunen van het leren van Nederlands als tweede taal.
 • Interpersoonlijk competent in het contact met leerlingen, ouders en omgeving.
 • Organisatorisch competent in het inrichten van het onderwijsaanbod.
Post-HBO via Hogeschool de Kempel
Post-HBO

Coördinator burgerschapsonderwijs

Wat levert de post-hbo-opleiding Coördinator burgerschapsonderwijs je onder andere op?

 • Je ontwikkelt een visie op wereldburgerschap die past bij de pedagogische opdracht, de populatie en het team van jouw school.
 • Je bent in staat om in dialoog de burgerschap- en identiteitsontwikkeling van de leerlingen te stimuleren.
 • Je kent relevante educaties op het gebied van wereldburgerschap, die aansluiten bij de visie van jouw school.
 • Je ontwikkelt een doorlopende leerlijn die past bij jullie schoolcultuur en curriculum.
Post-HBO via Marnix onderwijscentrum
Post-HBO

Coördinator Burgerschapsonderwijs

Tijdens deze post-hbo opleiding ontwikkel je onder andere de kennis en skills om:

 • Het burgerschapsonderwijs binnen jullie school doelgericht en herkenbaar in praktijk te brengen.
 • Je schept ruimte voor dialoog en onderwijsactiviteiten die concreet bijdragen aan wat ons persoonlijk en gezamenlijk als samenleving dierbaar is.
 • Daarnaast versterken ze de inzichten en ervaringen die we alle kinderen willen meegeven in hun ontwikkeling richting een volwassen leven in de wereld.
Post-HBO via Thomas More Academie
Post-HBO

Coördinator taal en meertaligheid in het basisonderwijs

 • Wil je een voortrekkers- en begeleidende rol vervullen bij het taalonderwijs op jouw school?

De post-hbo-opleiding voor Taalcoördinator leidt je op tot specialist taalonderwijs. Deze Post-HBO opleiding is speciaal voor leerkrachten met enige jaren ervaring en affiniteit met taalonderwijs.

Post-HBO via NHL Stenden
Post-HBO

Burgerschapsonderwijs

In de opleiding Burgerschapsonderwijs leer je hoe je burgerschapsonderwijs op jouw school zo kunt vormgeven dat jullie de leerlingen kunnen begeleiden in hun ontwikkeling tot betrokken, geïnformeerde en actieve burgers die positief bijdragen aan de samenleving. De post-hbo opleiding Burgerschapsonderwijs bestaat uit 10 bijeenkomsten waarin je achtereenvolgens onderstaande modules doorloopt:

 • Verkenning
 • Bouwen aan burgerschap
 • Curriculum
 • De praktijk van nu en later
Post-HBO via InHolland Academy Haarlem
Post-HBO

Leraar Nederlands PO voor anderstaligen

Het programma heeft de volgende uitgangspunten:

 • er wordt competentiegericht gewerkt;
 • er wordt gewerkt aan schooleigen producten, die zo veel mogelijk passen bij de context waarin de deelnemer werkt;
 • Lesson Study en praktijkgericht onderzoek vormen de ruggengraat van de opleiding. De daarvoor noodzakelijke kennis en vaardigheden worden tijdens de opleidingsbijeenkomsten en in de eigen schoolpraktijk geoefend.
Post-HBO via HAN Nijmegen
Post-HBO

Coördinator Taal

Na afronding van de opleiding heb je je ontwikkeld in de rollen van de taalcoördinator. De drie rollen zijn:

 • de taalcoördinator als excellente taalleraar
 • de taalcoördinator als ondersteuner en gesprekspartner
 • de taalcoördinator als mede-eigenaar van taalbeleid
Post-HBO via Marnix Onderwijscentrum
Post-HBO

Coördinator lezen

Onderwerpen die aan bod komen in deze opleiding:

 • Functionele geletterdheid en effectief onderwijs van beginnende en gevorderde geletterdheid
 • Actuele inzichten uit onderzoek voor lezen
 • Risicoleerlingen en protocollen leesproblemen en dyslexie
 • En meer
Post-HBO via Marnix Onderwijscentrum
Post-HBO

Specialist Nieuwkomersonderwijs

Aan de ontwikkeling van de volgende competenties wordt gewerkt:

 •  pedagogisch competent in het omgaan met gedrag en trauma;
 • didactisch competent in het ondersteunen van het leren van Nederlands als tweede taal vanuit een meertalige blik;
 • interpersoonlijk competent in het contact met leerlingen, ouders en omgeving;
 • organisatorisch competent in het inrichten van het onderwijsaanbod aan deze, steeds wisselende, doelgroep.
Post-HBO via De Kempel

Masters

Master

Bestuur en Management van Lokale Vraagstukken

De essentie:

 • Wordt een expert in lokaal bestuur;
 • Werk aan actuele cases voor echte opdrachtgevers;
 • Weet straks precies hoe je als lokale overheid kunt sturen, zowel in- als extern.
Master via Radboud Universiteit
Master

Meertaligheid en taalwerving

Het masterprogramma Meertaligheid en taalverwerving biedt:

 • Een algemeen en vergelijkend perspectief op taalverwerving en meertaligheid;
 • Daarnaast kun je je specialiseren in een Europese taal.
Master via Universiteit Utrecht
Master

Toegepaste taalwetenschap

Bij de Nederlandstalige specialisatie Toegepaste taalwetenschap houden jij en je studiegenoten je bezig met de analyse van taalleerprocessen bij verschillende doelgroepen. Denk hierbij aan:

 • Eentalige en meertalige kinderen met een gehoorprobleem;
 • Of kinderen met dyslexie of een taalontwikkelingsstoornis;
 • Maar ook aan volwassen immigranten die Nederlands als tweede taal (NT2) spreken.
Master via Vrije Universiteit Amsterdam
Master

Nederlands als tweede taal en meertaligheid

In deze duale master onder andere:

 • Theoretische en praktische kennis over het leren van Nederlands als tweede taal of tweede moedertaal, meertaligheid en geletterdheid.
 • Je onderzoekt hoe het Nederlandse (tweede)taalonderwijs en taalbeleid verbeterd kunnen worden.
Master via Universiteit van Amsterdam
Master

Educational Needs

Keuze uit meerdere leerroutes:

 • Gedragspecialist
 • Leadership in Education
 • Expert taal/dyslexie
 • Expert rekenwiskunde/dyscalculie
 • Begeleider in het onderwijs
 • Expert in NT2, nieuwkomersonderwijs en culturele diversiteit
 • Open leerroute

Binnen alle routes word je uitgedaagd diepgaand te leren en werk je aan je ontwikkeling tot expert binnen de door jou gekozen leerroute.

Master via Hogeschool Windesheim
Master

NT2 en meertaligheid

Deelnemers aan de leergang NT2 en meertaligheid kunnen maximaal drie van de onderstaande vakken volgen:

 • Alfabetisering en geletterdheid
 • Tweedetaalverwerving en -taalonderwijs
 • Ontwikkeling leermiddelen NT2
 • Leerkrachtdidactiek NT2
 • De meertalige samenleving. Beleid en praktijk
Master via Universiteit van Amsterdam

Cursussen met een geplande startdatum staan in de agenda.

Deel deze pagina