main-logo
Professionalisering
Cursus- en studieaanbod

Op zoek naar een studie of cursus?

Het verdiepen in een onderwerp kan erg leuk zijn! Hieronder cursussen over NT2, traumasensitief werken en nog veel meer.

Cursus- en studieaanbod

In onze agenda staan vele cursussen en bijeenkomsten. Echter, sommige cursussen worden op locatie gegeven en zijn niet gebonden aan een data. Vandaar ook een cursus- en studieoverzicht met relevantie tot het nieuwkomersonderwijs.

LOWAN scholing en cursus aanbod
06 - 06 - 2021

Online scholing LOWAN-PO vanaf september ’21

In september starten online cursussen die specifiek ontwikkeld voor teamleden in het nieuwkomersonderwijs. Aanmelden tot en met 4 juli 2021.

Meer lezen

Kennis versterken: NT2

Zien=Snappen

Cursus over taalverschijnsels

 • Binnen 2 dagen weet u hoe u de aanpak Zien is Snappen in kunt zetten om structureel Nt2-lessen te geven vanaf groep 1 t/m 8.
 • U leert hoe u Nederlandse taalverschijnselen kunt aanbieden aan anderstalige leerlingen via de aanpak van Zien is Snappen
Cursus via Bazalt
Een enkele nieuwkomer in de groep

NT2 aan nieuwkomers

 • Deze cursus richt zich op leerkrachten die een of enkele nieuwkomers in de klas hebben en nog geen of weinig ervaring hebben met het onderwijs aan nieuwkomers. Voor leerkrachten van AZC-scholen of taalklassen is deze cursus minder geschikt.
 • Voorafgaand aan deze cursus kun je de cursus Nieuwkomers in de klas volgen.
Training via het CED
De Bovenkamer

Training 'De Bovenkamer'

 • In één dagdeel maak je kennis met de materialen en werkwijze van De bovenkamer en de overige dagdelen ga je aan de slag met de toepassing.
 • Hoe je leerlingen, anderstalig én Nederlandstalig, plezier krijgen in het vak ‘taal’ .
 • Hoe je je taalmethode toegankelijker kunt maken voor anderstalige leerlingen.
Cursus via Bazalt
NT-2 cursus

NT2 voor onderwijsassistenten

 • Je kent de belangrijkste verschillen tussen het leren van een eerste taal en een volgende taal.
 • Je weet wat goed NT2-onderwijs is.
 • Je weet welke doelen het NT2-onderwijs heeft.
 • Je kent het belang van klankonderwijs.
Cursus via Bazalt
Woorden in prenten

Prentenboeken inzetten

 • In één dagdeel kennis maken met de materialen en werkwijze van WIP : 80 woorden per week en een uur max per dag.
 • Met een geliefd prentenboek in uw achterhoofd ziet u leren hoe, wat en waarom WIP noodzakelijk is
 • Hoe u uw geliefd prentenboek kunt inzetten.
Training via Bazalt
Blended learning

Taaldenkgesprekken met NT2-leerlingen

 • Stimuleer de mondelinge taalontwikkeling met uitdagende taaldenkgesprekken.
 • Van praktijkvoorbeelden naar je eigen praktijk.
 • Film een gesprek en krijg gerichte feedback.
 • Een combinatie van online leren en live bijeenkomsten.
Cursus via het ABC en Eduseries
Zien=Snappen

Training Zien = Snappen

Heb jij ook kinderen in de klas voor wie het Nederlands niet de enige of eerste moedertaal is? En vind je het belangrijk te leren omgaan met hun specifieke moeilijkheden in de Nederlandse taal zoals goed gebruik van lidwoorden, aanwijzende voornaamwoorden, zinsopbouw of woord- en zinsintonatie?

Training via het ABC
HZS

Cursus Horen, Zien en Schrijven

 • In één dagdeel met je team kennis maken met de materialen en werkwijze van HZS
 • Met de NT2-didactiek in je achterhoofd leren hoe u de materialen gebruikt
 • Informatie over opbouw en inzet HZS
Training via Bazalt
Post-HBO

Taalverwerving, meertaligheid en NT2

De nadruk in deze opleiding ligt op het verwerven van de taal. Je krijgt inzicht in de spraak-taalverwerving bij leerlingen die de Nederlandse taal als eerste of als tweede taal leren. En je leert hoe een goede taalbevordering er in de klas uitziet. Daarbij gaat het naast de didactiek en het aanbod ook om visie op goed taalonderwijs.

PostHBO via HU

Begrijpend luisteren, begrijpend lezen

Begrijpend lezen

Begrijpend luisteren, begrijpend lezen

In deze post-bachelorcursus gaan we in op het begrijpend leesonderwijs. Recent literatuuronderzoek laat zien hoe we begrijpend leesonderwijs kunnen geven waarbij leerlingen betrokken zijn én met begrip leren lezen. Daarbij speelt een aantal elementen een belangrijke rol, zoals achtergrondkennis, leesmotivatie en lezen en praten over teksten. Jij leert hoe jij en je leerlingen het meeste uit jouw lessen begrijpend lezen halen.

Cursus via HU
Nieuwsbegrip

Nieuwsbegrip met nieuwkomers

Tijdens het lezen van teksten komen de leerlingen onbekende woorden tegen. Zij moeten zich die onbekende woorden eigen zien te maken. Nieuwsbegrip helpt daarbij. In deze cursus leer je hoe je Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl kunt inzetten bij het leren van woorden en bij het achterhalen van woordbetekenissen.

Cursus via CED

Rekenen met nieuwkomers

Rekenen

Rekenen met nieuwkomers

 • Bepalen van het instapniveau van leerlingen
 • Gewenperiode (rekenspellen, rekenwoorden en begrippen, getallen)
 • Leerlijnen rekenen en referentieniveaus
 • Organisatie van het rekenonderwijs aan nieuwkomers
Cursus via CED
Rekenkisten

Begeleiding implementatie rekenkist

Hoe kom je met nieuwkomers leerlingen op een effectieve manier tot realistisch rekenen en leer je ze te rekenen met inzicht in context? Dianne Roerdink, van het ABC in Amsterdam, denkt graag mee m.b.t. inzet van rekenkisten.

Contact met het ABC

Persoonlijke ontwikkeling

Vergroot je werkgeluk

Hoe zou het zijn als je balans voelt tussen zorg voor jezelf en ontspannen lesgeven? Zeker nu je in deze roerige tijden nieuwkomers begeleidt is het belangrijk dat je zelf de regie houdt over je werkgeluk.  De nieuwe e-learning Vergroot je Werkgeluk op School bevat dan ook een speciale module Lesgeven aan nieuwkomers. Voor NT2-leraren, zij-instromers en voor iedere leraar die een nieuwkomer in de klas heeft. Met theorie, tips en tools om je te helpen traumasensitief les te geven

Meer informatie

Sociaal emotionele ontwikkeling

Trauma sensitief

Trauma sensitief lesgeven

 • Wat is trauma?
 • Welke effecten heeft trauma op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen/ jongeren?
 • Wat kan mijn rol als leerkracht/ docent zijn in het leven van getraumatiseerde jongeren?
Cursus via het ABC
Masterclass

Versterken veerkracht

Veerkracht is de mogelijkheid van kinderen en jongeren om op een goede manier om te gaan met stressvolle gebeurtenissen. Werken aan veerkracht zorgt ervoor dat kinderen en jongeren makkelijker door het leven gaan. Hoe rust je kinderen en jongeren uit met veerkracht?

Masterclass via CEDIN
Jonge leerlingen

Leren meedoen voor jonge nieuwkomers

De cursus dekt de volgende gebieden:

 • Spelstimulering
 • Beginnende tweede taalverwering
 • Interculturele communicatie
Cursus via IJsselgroep

Anderen bekeken ook

Agenda

Achtergrond leerling

Deel deze pagina