main-logo
Nieuws
ISK, TOV en VO

Alle nieuwsitems voor voortgezet onderwijs

Expertisedeling en subsidie - Ondersteuning kan nu

Van 15 september tot en met 15 oktober 2022 konden een aantal ISK’s de subsidie expertisedeling nieuwkomers aanvragen. Deze subsidie is bedoeld voor scholen die aantoonbaar ervaring hebben met het geven van onderwijs aan nieuwkomersleerlingen en die hun medewerkers willen inzetten om deze expertise te delen met scholen die daar minder ervaring mee hebben. De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs stelt 3 miljoen euro beschikbaar. Aan de regeling is een lijst toegevoegd van scholen die in aanmerking komen.

Waarom deze regeling?
Reguliere scholen (zonder ISK’s) hebben niet altijd de expertise om een nieuwkomer les te geven. ISK’s hebben die expertise wel. De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs wil deze scholen aanmoedigen om hun kennis met reguliere scholen te delen.

Moest er geloot worden?
Nee. Er is een lijst met scholen die in aanmerking komen. Alleen deze scholen kunnen de subsidie aanvragen.
ISK’s die niet op deze lijst staan maar wel hun expertise willen delen kunnen ISK’s die wel op de lijst staan maar geen menskracht hebben om expertise te delen vragen dit in hun plaats te doen. De verantwoording blijft wel bij de ISK die op de lijst staat en formeel aanvraagt.

Hoe zit het met verantwoording?
Scholen krijgen achteraf een vragenlijst waarin zij kunnen invullen hoe zij de subsidie hebben besteed. Er kan ook gevraagd worden om handtekeningen van de scholen waarmee zij hun kennis hebben gedeeld.

NPO budget
Omdat de ISK’s ook al een extra budget vanuit het NPO hebben ontvangen o.a. voor expertisedeling met het regulier onderwijs (betaald in juni 2022) is het beschikbare bedrag in deze nieuwe regeling lager in het VO dan in het PO.

Expertisedeling

Welke ISK's hebben subsidie aangevraagd

Heeft jouw school nieuwkomersleerlingen en wil je leren van de kennis en ervaring van andere scholen? Bekijk dan op de lijst welke scholen ruime ervaring hebben met nieuwkomersonderwijs en deze expertise graag delen met andere scholen. Je kunt contact opnemen met scholen op de lijst.
Op de LOWAN website kun je vinden waar de ISK’s zijn, met de contactgegevens, en ze zo matchen met de lijst hieronder.

Lijst scholen toegekende aanvragen

Bekijk ook

Maatwerkbekostiging

Aanvulling op nieuwkomersbekostiging

NPO

Budget NPO voor nieuwkomers

Deel deze pagina