main-logo
Nieuws
NPO en nieuwkomers

Nieuws

Alle nieuwsitems voor voortgezet onderwijs

Het NPO en nieuwkomers

Over het NPO komt voortdurend nieuws. Geldt dit nu ook voor nieuwkomers?
Jazeker, alle nieuwkomers waarvoor de school reguliere bekostiging VO krijgt vallen hieronder (alleen nieuwkomers<1 jaar in NL worden uit de reguliere bekostiging gehaald).
ISK:
Denk dan zeker ook aan de leerlingen waarvoor je geen nieuwkomersbekostiging krijgt zoals de leerlingen met (ook) een Nederlandse nationaliteit en de leerlingen die langer dan 2 jaar op de ISK zitten.
Regulier onderwijs:
Alle nieuwkomers die zijn doorgestroomd vanuit het PO of de ISK hebben extra ondersteuning nodig! Ze hebben het in de tijd van online onderwijs extra lastig gehad met het verder leren van de Nederlandse taal.

LOWAN advies: Wacht niet met plannen maken!

Gebruik alle middelen die het NPO biedt en zet de interventies in die zij aanraden. Ze zijn zeer toepasbaar op nieuwkomers! Laat je inspireren door het document Doorstroom in coronatijd en het artikel over de zomerscholen.

Daarnaast komt er ook extra budget voor nieuwkomers in coronatijd.
Voor het PO zijn al eerder regelingen bekend geworden. Voor het VO gaat het een andere regeling worden en gaat deze mee in het tijdpad van het Nationaal Programma Onderwijs.

Op de website van LOWAN over het NPO vind je altijd de laatste update.

Website LOWAN-vo themapagina NPO

Anderen bekeken ook

Inspiratie extra ondersteuning nieuwkomers

Zomerschool

Creëer extra taalontwikkeling in zomer

Deel deze pagina