main-logo
Vakliteratuur

Vakliteratuur

Vakliteratuur nieuwkomers PO

Het effect van interactief voorlezen op de leesmotivatie van OKAN-leerlingen

Deze masterscriptie onderzoekt of interactief voorlezen een effect heeft op de leesmotivatie van OKAN-leerlingen. Eerder onderzoek wijst op veel positieve effecten, maar blijft vaak beperkt tot cognitieve uitkomstvariabelen zoals leesvaardigheid en woordenschatontwikkeling bij leerlingen uit het basisonderwijs. Dit onderzoek heeft als doel om op kwantitatieve en kwalitatieve wijze het effect van deze werkvorm na te gaan op de leesmotivatie van anderstalige jongvolwassenen uit het OKAN-onderwijs.

Dit masteronderzoek wijst uit dat interactief voorlezen een positief effect heeft op de leesmotivatie van OKAN-leerlingen. De kwantitatieve data tonen aan dat de gecontroleerde leesmotivatie van OKAN-leerlingen significant daalt tijdens het interactief voorlezen. De analyse van de kwalitatieve data wijst verder uit dat leerlingen hun psychologische basisbehoeften verbondenheid en competentie, zoals benoemd binnen de zelfdeterminatietheorie, bevredigd weten via het interactief voorlezen. Op basis van deze resultaten pleit dit masterproefonderzoek ervoor om de kracht van (interactief) voorlezen ook in te zetten na het basisonderwijs, in het bijzonder bij anderstalige nieuwkomers.

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): Thibaut Duthois
  • Jaar van uitgave:2022

Deel deze pagina