main-logo
Vakliteratuur

Vakliteratuur

Vakliteratuur nieuwkomers PO

Schrijfonderwijs op peil

Goed kunnen schrijven en plezier hebben in schrijven zijn belangrijke doelen voor het taalonderwijs op de basisschool. Door te schrijven kun je idee├źn, gevoelens en ervaringen uiten (expressieve functie) en ook een bepaald doel bereiken bij je lezer (communicatieve functie). Bovendien kan schrijven een leerling helpen om te denken en te redeneren over leerstof (conceptualiserende functie). Schrijfvaardigheid is niet alleen belangrijk om te kunnen functioneren op school, maar ook voor een toekomstige opleiding en in de maatschappij.

Op pag. 26-29 specifiek informatie rondom schrijfonderwijs en nieuwkomers. Herder geeft aan: “In het algemeen en dus ook voor schrijfonderwijs geldt: toon belangstelling voor de taal van de nieuwkomer. Belangrijk is ook dat oudere leerlingen (in midden- en bovenbouw) werken met materialen die bij hun leeftijd passen. Laat hen zodra dat mogelijk is eigen, korte teksten schrijven met een tekstverwerker, bijvoorbeeld verhaaltjes, ervaringen, commentaren of beschrijvingen. Op die manier kunnen taal- en kennisontwikkeling hand in hand gaan. Geef de leerlingen veel taalsteun (scaffolding)
waardoor zij steeds zelfstandiger kunnen schrijven op een steeds hoger niveau. Tot slot: werk met taalmaatjes: laat nieuwkomers en Nederlandstalige leerlingen van meet af aan met elkaar samenwerken, schrijven en praten.

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): Anke Herder
  • Uitgever:SLO
  • Jaar van uitgave:2021

Deel deze pagina