main-logo
Vakliteratuur

Vakliteratuur

Vakliteratuur nieuwkomers PO

De kwaliteit van het onderwijs aan nieuwkomers, type 1 + 2, 2014/2015

De inspectie geeft aan wat de kwaliteit was op nieuwkomersscholen in 2014 en 2015.Dit rapport geeft inzicht in de kwaliteit van het onderwijs aan nieuwkomers op type 1- en type 2-voorzieningen. Onder type 1-voorzieningen verstaan we de azc-scholen die verbonden zijn aan asielzoekerscentra of (nood)opvanglocaties. Onder type 2-voorzieningen vallen de grotere, relatief zelfstandige nieuwkomersvoorzieningen die uitsluitend onderwijs verzorgen aan nieuwkomers. Daarnaast zijn er basisscholen die eersteopvangonderwijs bieden aan een substantieel aantal nieuwkomers. Wanneer een school drie of meer groepen leerlingen heeft, beschouwen we deze groepen als een nieuwkomersvoorziening type 2. In het onderwijs op deze voorzieningen staat het leren van de Nederlandse taal centraal.

Het rapport gaat niet over onderwijs aan nieuwkomers op scholen met één of twee klassen voor nieuwkomers (type 3) of scholen met een enkele nieuwkomer in een reguliere klas (type 4).

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): Inspectie van Onderwijs
  • Jaar van uitgave:2016

Deel deze pagina