main-logo
Vakliteratuur

Vakliteratuur

Vakliteratuur nieuwkomers PO

Handreiking peuters in de asielopvang

De eerste jaren van een kind zijn van groot belang. Dat geldt uiteraard ook voor jonge kinderen die in de asielopvang
verblijven. Helaas is de leefsituatie voor deze kinderen vaak weinig bevorderlijk voor de ontwikkeling. Zij hebben te maken met stress, onrust, weinig speel- en spelmogelijkheden en moeten geregeld verhuizen. Er is nauwelijks gelegenheid om een start te maken met het leren van de Nederlandse taal. De kans dat deze kinderen met een (taal)achterstand aan hun schoolcarrière beginnen is dan ook groot. Het grootste deel van de kinderen die Nederland binnen komen via een asielverzoek, zal ook in Nederland blijven. Kinderen hebben recht op een goede start en ook vanuit maatschappelijk oogpunt is het belangrijk dat deze
kinderen in Nederland een goede start maken, om op latere leeftijd optimaal te kunnen participeren.

In deze handreiking worden goede voorbeelden gedeeld.

thumnail

Informatie

Deel deze pagina