main-logo
Vakliteratuur

Vakliteratuur

Vakliteratuur nieuwkomers PO

Aan de slag met absolute beginners

Pedagogisch medewerkers en leerkrachten hebben regelmatig te maken met peuters en kleuters die nog geen Nederlands spreken. Deze kinderen spreken thuis bijvoorbeeld een andere taal, of kinderen wonen pas net in Nederland. We noemen hen ‘beginnende tweedetaalverwervers’, ‘NT2-beginners’ of ‘absolute beginners’. Voor de allerjongsten van deze groep zijn er meestal nog geen voorzieningen zoals een taalklas, nieuwkomersklas of schakelklas. Nieuwkomerskinderen tot zes jaar komen meestal op een reguliere groep terecht. Om te kunnen profiteren van het onderwijsaanbod, is het voor absolute beginners noodzakelijk om zo snel mogelijk de eerste duizend basiswoorden in het Nederlands te leren. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen absolute beginners hierbij helpen, maar dit vraagt iets anders dan de ‘reguliere NT2-taalstimulering’.

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): Iris Wierdsma, Karin Vaessen
  • Jaar van uitgave:2024

Deel deze pagina