main-logo
Nieuws
Kwaliteitszorg

Nieuws

Alle nieuwsitems voor primair onderwijs

Trauma screeningsinstrument

De ReBTOSS is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs. Momenteel zijn er normgegevens beschikbaar voor leerlingen van 4 tot en met 8 jaar, waardoor het instrument op dit moment alleen bruikbaar is voor leerlingen onder de 9 jaar. Er moet nader onderzoek plaatsvinden naar de bruikbaarheid van het instrument bij oudere leerlingen.

Wat is ReBTOSS?
Het screeningsinstrument biedt een gedeeld referentiekader waarin observeerbare psychotrauma-symptomen en beschermende factoren systematisch worden beschreven. Aan de ene kant heeft de ReBTOSS een educatief doel: door het invullen van het ReBTOSS-instrument leert een leerkracht zowel psychotrauma-gerelateerde risicofactoren alsook de beschermende factoren van leerlingen te herkennen en erkennen, wat zorgt voor begrip en empathie voor het soms moeilijke gedrag van leerlingen. Aan de andere kant stelt het instrument de leerkracht in staat om, op een objectieve manier, zowel de risicofactoren als de beschermende factoren voor individuele leerlingen te beoordelen, te monitoren en bespreekbaar te maken.

Wat breng je in kaart? 
De ReBTOSS meet het psychisch welbevinden van leerlingen aan de hand van een aantal specifieke gedragsclusters, waarvan uit de literatuur bekend is dat kinderen met psychotrauma dit gedrag kunnen vertonen. Aanwezigheid van deze gedragingen kan wijzen in de richting van trauma, maar toetst de aanwezigheid daarvan niet. Een aantal van deze gedragingen past mogelijk ook bij andere soorten problemen of ontwikkelingsstoornissen. De ReBTOSS geeft geen uitsluitsel over de oorzaak van deze gedragingen.

Wel kan de ReBTOSS voor een specifieke leerling in kaart brengen in hoeverre de leerling gedragingen laat zien die passen bij trauma en in hoeverre er bij de leerling beschermende factoren aanwezig zijn. Op basis hiervan kan de leerkracht zijn/haar pedagogisch/didactisch handelen aanpassen.

De ReBTOSS is gratis beschikbaar voor onderwijsprofessionals in het primair onderwijs.

Naar ReBTOSS

Anderen bekeken ook

Informatie

Onderwijs aan Oekraïense vluchtelingen

Info

Meer over trauma

Deel deze pagina