main-logo
Nieuws
Verstaanbaar Nederlands

Nieuws

Alle nieuwsitems voor voortgezet onderwijs

Presentatie

Verstaanbaar Nederlands: Spreekritme en verstaanbaarheid

Op de studiedag van LOWAN-vo op 8 november 2021 vertelde Marieke Goedegebure wat meer over Verstaanbaar Nederlands. Spreekritme en verstaanbaarheid, de invloed van de moedertaal op de verstaanbaarheid. Maar de verstaanbaarheid kan door meer aspecten worden beïnvloed.

Bekijk de opname van de presentatie en de hand-out.

Hand-out

 

Boek ‘Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen’
In mijn boek ‘Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen’ vind je uitleg en stappenplannen voor het oefenen van lettergrepen, klemtoon, ritme en intonatie, klinkers en medeklinkers. Het boek is te verkrijgen bij Uitgeverij Coutinho en staat ook bij de databank Lesmateriaal van LOWAN.

Videoserie ‘De eerste stappen’
In de videoserie ‘De eerste stappen’ geef ik uitleg over de eerste drie stappen: Begrijpen, Ervaren en Letterkennis. Handig voor je eigen deskundigheidsbevordering, om te laten zien in de les of om gevorderde leerlingen zelfstandig te laten bekijken.

Online oefenmethode voor spreekvaardigheid ‘Dat spreekt vanzelf’
Met ‘Dat spreekt vanzelf’ kunnen leerlingen gericht aan hun spreekvaardigheid werken door middel van naspreken, opnemen en terugluisteren van alledaagse spreeksituaties. Het materiaal is thematisch ingedeeld en elk thema bestaat uit vier verschillende taalfuncties waarin woordenschat, uitspraak, zinsbouw en idioom wordt geoefend. De oefeningen zijn opgebouwd volgens het ABCD-model van Neuner. Voor stap D zijn er werkbladen voor in de les. ‘Dat spreekt vanzelf’ is beschikbaar vanaf begin 2022.

Nog een belangrijke tip
Het kan zijn dat er iets anders speelt dan ‘gewoon’ tweetaligheid. Een spraakprobleem in de eigen taal bijvoorbeeld, of onbehandelde slechthorendheid. In dat geval is er meer nodig dan alleen oefenen van de Nederlandse uitspraak in de les en is het goed om extra zorg in te schakelen.

Deel deze pagina