main-logo
Nieuws
Dyslexie en ondersteuning leesonderwijs

Nieuws

Alle nieuwsitems voor voortgezet onderwijs

Signalering dyslexie NT2-leerder en ondersteuning leesonderwijs

Het tempo waarin NT2-leerlingen in het Nederlands leren lezen kan sterk uiteenlopen. Als het leesproces moeizaam op gang komt, kan de vraag rijzen of er sprake is van een leesprobleem of een leerstoornis zoals dyslexie. Dat is vaak lastig om vast te stellen want er moet worden uitgesloten dat de leesproblemen het gevolg zijn van de nog beperkte kennis van het Nederlands.

Op de Themapagina Dyslexie en leesproblemen meer informatie over:

Signalering

  • Tweedetaalverwerving of leesproblemen als gevolg van een leerstoornis?
  • Ernst en hardnekkigheid als criteria voor leesstoornis
  • Lees- en spellingproblemen gaan over taalgrenzen heen

Richtlijn Dyslexie met apart hoofdstuk over meer- en anderstaligen

Ondersteuning bij leesonderwijs, instructieniveaus

  • Aandachtspunten voor leesonderwijs aan NT2-leerlingen
  • Inzet van ICT-ondersteuning zoals voorleessoftware in de ISK?

Naar themapagina Dyslexie en leesproblemen

Word lid van communitygroep ‘Extra ondersteuning bij leesonderwijs’

 

Deel deze pagina