main-logo
Blogs
Blog 14

Op school en afstandsleren ISK-leerlingen

De auteur neemt je mee met haar ervaringen als coördinator van de ISK Deventer

Fura Grol
08 - 03 - 2021

Wat een denkwerk

Fura Grol is coördinator van de ISK Etty Hillesum Lyceum Deventer

Goed nieuws!
Er kwam goed nieuws van OCW-via de LOWAN-nieuwsbrief: “Voor alle nieuwkomers in het po en vo verlengen we de aanvullende nieuwkomersbekostiging van 2 jaar naar maximaal 4 jaar”. Dat is heel goed! Veel ISK leerlingen hebben nu, met 2 keer een lockdown, veel minder taalaanbod gekregen. Iedereen heeft zijn best gedaan, maar er is voor een flink aantal leerlingen wel meer tijd nodig om het taalniveau te bereiken dat nodig is om goed te kunnen functioneren in het reguliere onderwijs. Heel erg goed dat deze regeling er nu is en dat we de ISK tijd kunnen verlengen!

 

Wat een denkwerk …
In deze tijd is het heel veel denkwerk om een zo effectief mogelijke vorm van onderwijs te bedenken voor elke groep leerlingen. De ene groep kan op de ene manier lessen volgen de andere groep weer op een andere manier, afhankelijk van niveau en de grootte van het lokaal bijv.

Al een tijd les op 1,5 meter
Op onze kleine locatie gaven we een aantal weken les aan kleine fysieke groepen (max 10 leerlingen) met ochtend- en middaggroepen. Alle leerlingen hebben een leenlaptop om het thuisdagdeel thuis te kunnen werken met een laptop.
De instroomgroep op deze locatie heeft een rooster met meer uren, omdat die groep klein was. Toen de instroomgroep groeide naar boven de 10 hebben we een deel van de leerlingen in het lokaal aan de overkant geplaatst. Met extra hulp hebben we het toezicht opgelost.
Op de grote locatie kregen de leerlingen alle lessen volgens hun normale rooster online (behalve LO) in lessen van 30 minuten. De leerlingen die daar extra hulp bij nodig hebben of thuis geen of slechte wifi hebben konden de online lessen op school volgen. Er waren een aantal docenten en een onderwijsassistent aanwezig voor hulp aan deze leerlingen op school.
In de beginnersgroepen kwamen de ‘online leerlingen‘ toch ook, met een roulatie systeem, 1 dag per week op school om dingen in te leveren en toetsen te maken en de docent fysiek te ontmoeten om even bij te praten.
Bij de ISK was het dus wel iets anders geregeld dan bij het reguliere onderwijs, waarbij bijna alle leerlingen thuis zaten en online les kregen.
En aantal docenten gaven online les vanuit hun lokaal, omdat ze dan bijv. ook het bord kunnen gebruiken. Heel vreemd als je door de lege school loopt en al die mensen ziet praten tegen een scherm.

Na de voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie kwam eraan er aan en we wisten dat er een versoepeling aan ging komen voor het VO, maar het was nog niet duidelijk hoe die versoepeling eruit zou gaan zien.
Dit is het geworden: De lessen gaan van 30 minuten weer naar 50 minuten en de reguliere leerlingen komen van de 10 dagen in 2 weken-5 dagen fysiek op school met halve klassen.
Voor de ISK kunnen we het anders regelen, omdat we kleinere klassen hebben. De kleine locatie is open gegaan met het rooster van voor de lockdown en we gebruiken per klas 2 lokalen om 1,5 meter afstand te kunnen houden en maken van de kantine een ook een lokaal. Zo kan iedereen elke dag naar school! Wel lastig is het dat 1 docent de aandacht over 2 lokalen moet verdelen. We hebben stagiaires en een onderwijsassistent om dat te bemensen. Bij de praktijkvakken maken we 2 groepen die om de week praktijk hebben of we passen de praktijkles aan zodat de les wel aan iedereen gegeven kan worden.
Op de grote locatie kunnen meer leerlingen in een lokaal. Daar lukt het qua ruimte net om iedereen ook elke dag naar school te laten gaan. Een paar docenten geven nog online les aan de leerlingen die op school zijn, omdat ze in de kwetsbare doelgroep vallen en nog niet gevaccineerd zijn. Een onderwijsassistent is dan bij de leerlingen.
De pauze is ook een enorme puzzel. Eerst zouden de leerlingen in de klas pauze houden, maar dat is echt niet te doen. Nu zoeken we naar andere oplossingen.

Geen zwemles
Ik vind het heel erg dat we de zwemlessen nog niet kunnen opstarten. De meeste ISK leerlingen kunnen niet zwemmen. Zwemles bij de ISK is vaak de enige mogelijkheid om hen te leren zwemmen, omdat ze al ouder zijn en er verder niet veel mogelijkheden zijn om nog een zwemdiploma te halen. Nu mogen de zwemlessen wel weer voor de kinderen tot 12 jaar, maar nog niet voor boven de 12 jaar- onze leerlingen. Ik ben bang dat onze doelgroep niet in beeld is. Ik ben erg bezorgd over het feit dat nu veel leerlingen niet zullen leren zwemmen en daar de rest van hun leven last van zullen hebben en ze een risico blijven lopen op verdrinking.

Aanmeldingen, een nieuwe groep en verschuivingen
Sinds januari zijn er 25 nieuwe aanmeldingen bij onze ISK. Elke nieuwe aanmelding willen we meteen naar school laten gaan. Het is heel erg belangrijk, om de net aangekomen leerlingen meteen een start in het onderwijs te geven. Dat doen wij dan ook! De eerste 17 leerlingen pasten nog net in de instroomgroep in 2 lokalen, maar nu moeten we toch een nieuwe groep starten. Dus tussen alles door hebben we nieuwe docenten geworven en zijn we een nieuwe groep gestart en zijn we nieuwe collega’s aan het inwerken!
Bij de ISK gaan leerlingen ook binnen een jaar soms naar een andere groep, omdat dat beter past bij hun ontwikkeling. We hadden even gewacht met een aantal verschuivingen vanwege de online lessen, maar die hebben we nu toch ook doorgezet omdat we elkaar weer fysiek zien. Voor die leerlingen moeten we o.a. boeken regelen en we moeten de verschuivingen communiceren met de leerlingen, hun ouders, de collega’s en de administratie. Best een geregel.

En .. een artsenbuluitreiking aan een oud leerling
En in de voorjaarsvakantie kon ik via Zoom een online artsenbuluitreiking van een geweldige oud leerling bijwonen- een meisje (nu jonge vrouw) uit Afghanistan. Heel mooi om dit mee te kunnen maken!

Anderen bekeken ook

Meer geld

Nationaal Programma Onderwijs en nieuwkomers

Deel deze pagina