main-logo
Nieuws
Steunprogramma voor herstel en perspectief

Nieuws

Alle nieuwsitems voor voortgezet onderwijs

Aanvullende bekostiging wordt verlengd naar 4 jaar

De ministers Van Engelshoven en Slob presenteerden op 17 februari 2021 de hoofdlijnen van het Nationaal Programma Onderwijs om achterstanden in het onderwijs weg te werken. Het is een erkenning voor de grote opgaven waar het onderwijs zich voor gesteld ziet.
In de bijlage bij dit plan worden de nieuwkomers expliciet genoemd.
Tijdelijk wordt de extra bekostiging voor nieuwkomers verlengd van 2 naar maximaal 4 jaar.

Extra bekostiging nieuwkomers
“Voor alle nieuwkomers in het po en vo verlengen we de aanvullende nieuwkomersbekostiging van 1 of 2 jaar naar maximaal 4 jaar. Zij hebben door corona éxtra vertraging opgelopen. Hierbij valt voor het po het onderscheid tussen asielkinderen en overige nieuwkomers weg, aangezien zij in de praktijk met dezelfde problematiek worstelen. Door de bekostiging te verlengen naar maximaal 4 jaar stellen we internationale schakelklassen, nieuwkomersscholen en reguliere scholen financieel in staat om nieuwkomersleerlingen goed op te vangen en de benodigde extra ondersteuning te bieden. Daarbij wordt ook extra ondersteuning geboden aan het veld.”

Nationaal Programma Onderwijs – kamerbrief
Bijlage Nationaal Programma

De komende maanden

De komende maanden wordt het programma verder geconcretiseerd. Hierbij is het belangrijk dat de vraag en behoeften van de leerlingen centraal staat.
Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad: “Scholen hebben zich het afgelopen jaar tot het uiterste ingespannen om de gevolgen van de crisis voor deze leerlingen op te vangen. We moeten echter erkennen dat leerlingen voor de tweede keer op rij een ongebruikelijk schooljaar hebben gehad waarin het onderwijs niet optimaal was. Leerlingen hebben hier in verschillende mate last van. In de oplossingen hiervoor is dan ook maatwerk nodig. Hierbij gaat het niet alleen om de leerachterstanden weg te werken, maar vooral ook om aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Scholen zijn immers zoveel meer dan enkel een plek waar je je in cognitieve zin ontwikkelt.”

Lees meer nieuws van VO-raad

LOWAN informeert zodra er meer nieuws is!

Het gaat vooralsnog om een tijdelijke maatregel. Hoe de uitwerking hiervan is voor de komende jaren moet nog verder uitgewerkt worden.

Anderen bekeken ook

Inspiratie extra ondersteuning nieuwkomers

Zomerschool

Creëer extra taalontwikkeling in zomer

Deel deze pagina