main-logo
Nieuws
Steunprogramma voor herstel en perspectief

Nieuws

Alle nieuwsitems voor voortgezet onderwijs

Dit nieuwsartikel bevat niet de laatste informatie over NPO nieuwkomersbudget.
Ga daarvoor naar update nieuws.
Update NPO nieuwkomers

Aanvullende bekostiging wordt verlengd naar 4 jaar

De ministers Van Engelshoven en Slob presenteerden op 17 februari 2021 de hoofdlijnen van het Nationaal Programma Onderwijs om achterstanden in het onderwijs weg te werken. Het is een erkenning voor de grote opgaven waar het onderwijs zich voor gesteld ziet.
De middelen van het NPO zijn voor alle leerlingen bedoeld, ook voor de nieuwkomers. Bekijk ook de Q&A van de overheid over het NPO!

Daarnaast is er een bijlage bij het NPO waar de nieuwkomers expliciet genoemd worden.
Tijdelijk wordt de extra bekostiging voor nieuwkomers verlengd van 2 naar maximaal 4 jaar.

Extra bekostiging nieuwkomers
“Voor alle nieuwkomers in het po en vo verlengen we de aanvullende nieuwkomersbekostiging van 1 of 2 jaar naar maximaal 4 jaar. Zij hebben door corona éxtra vertraging opgelopen. Hierbij valt voor het po het onderscheid tussen asielkinderen en overige nieuwkomers weg, aangezien zij in de praktijk met dezelfde problematiek worstelen. Door de bekostiging te verlengen naar maximaal 4 jaar stellen we internationale schakelklassen, nieuwkomersscholen en reguliere scholen financieel in staat om nieuwkomersleerlingen goed op te vangen en de benodigde extra ondersteuning te bieden. Daarbij wordt ook extra ondersteuning geboden aan het veld.”

Nationaal Programma Onderwijs – kamerbrief
Bijlage Nationaal Programma

De komende maanden

De komende maanden wordt het programma verder geconcretiseerd. Hierbij is het belangrijk dat de vraag en behoeften van de leerlingen centraal staat.
Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad: “Scholen hebben zich het afgelopen jaar tot het uiterste ingespannen om de gevolgen van de crisis voor deze leerlingen op te vangen. We moeten echter erkennen dat leerlingen voor de tweede keer op rij een ongebruikelijk schooljaar hebben gehad waarin het onderwijs niet optimaal was. Leerlingen hebben hier in verschillende mate last van. In de oplossingen hiervoor is dan ook maatwerk nodig. Hierbij gaat het niet alleen om de leerachterstanden weg te werken, maar vooral ook om aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Scholen zijn immers zoveel meer dan enkel een plek waar je je in cognitieve zin ontwikkelt.”

Informatie van de overheid Lees meer nieuws van de VO-raad

LOWAN advies: Wacht niet met plannen maken!

Het gaat vooralsnog om een tijdelijke maatregel. Hoe de uitwerking hiervan is voor de komende jaren moet nog verder uitgewerkt worden. Omstreeks 1 mei wordt hier meer informatie over verwacht. LOWAN zal dit meteen op de website melden.
Wacht niet met plannen te maken, er komt echt extra budget voor nieuwkomers in coronatijd. Laat je inspireren door het document Doorstroom in coronatijd en het artikel over de zomerscholen.
Voor het PO zullen al eerder plannen bekend worden. Voor het VO gaat het een andere regeling worden en gaat deze mee in het tijdpad van het Nationaal Programma Onderwijs.

20-4-2021

Laatste nieuws vanuit ministerie OCW

Wanneer is er duidelijkheid over de hoogte van het bedrag per leerling voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs?
Het ministerie van OCW verwacht eind juni meer duidelijkheid te geven over het precieze moment van uitbetaling, de hoogte van het bedrag per leerling en wanneer de regeling gepubliceerd wordt.

Hoe gaat de regeling voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs eruit zien?
Momenteel is het ministerie van OCW bezig om de regeling voor nieuwkomers te schrijven en te zorgen dat deze regeling uitvoerbaar is. Op dit moment ziet het er naar uit dat:
• een deel van het geld, dat beschikbaar is gesteld voor nieuwkomers in het Nationaal Programma Onderwijs, naar verwachting dit jaar wordt overgemaakt.
• het geld naar die scholen gaat waar de nieuwkomers tussen 1/4/2020 en 1/4/2021 zijn geteld.
• aan scholen wordt gevraagd of zij de nieuwkomers, die op de ISK tussen 1/4/2020 en 1/4/2021 zijn geteld en die hier nu nog onderwijs ontvangen, extra te ondersteunen. Ook krijgen ISK’s de opdracht mee om contact te zoeken met het reguliere onderwijs om daar hun NT2-expertise aan te bieden voor de leerlingen die inmiddels vanuit de ISK zijn doorgestroomd naar het reguliere (vervolg)onderwijs.

Bekostiging NPO nieuwkomers

Anderen bekeken ook

Inspiratie extra ondersteuning nieuwkomers

Zomerschool

Creëer extra taalontwikkeling in zomer

Deel deze pagina