main-logo
Nieuws
Onderzoek

Nieuws

Onderzoek

Vragenlijst over onderwijs aan Oekraïense leerlingen

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne kwam in 2022 een groot aantal Oekraïense minderjarigen naar Nederland. Om schoolbesturen te faciliteren om snel hun onderwijsaanbod aan (Oekraïense) nieuwkomers te kunnen uitbreiden, is de Wet Tijdelijke Onderwijsvoorzieningen als gevolg van de massale toestroom van ontheemden (hierna: Wet TOV) in werking getreden. Deze wet stelt schoolbesturen in staat om af te wijken van de wetgeving po of vo, zoals de mogelijkheid om afstandsonderwijs aan te bieden vanuit het herkomstland en om (nog) onbevoegde leraren in te schakelen, om de Oekraïense leerlingen (snel) onderwijs te kunnen geven.

Wet evalueren
Om te monitoren hoe het gaat rondom de inrichting van het onderwijs en de ervaringen met de wet is er een vragenlijst samengesteld door onderzoeksbureaus SEO en Sardes/CAOP, in opdracht van het ministerie van OCW. Doel van het onderzoek is om de Wet TOV te evalueren en om het onderwijs aan Oekraïense nieuwkomers te monitoren. Gemeenten worden in een aparte vragenlijst over gelijksoortige onderwerpen bevraagd.

We zijn erg benieuwd naar uw ervaringen als schoolbestuur en stellen uw deelname zeer op prijs. Het invullen duurt maximaal 15 minuten en alle antwoorden worden volgens de AVG verwerkt.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw deelname!

Naar vragenlijst

Deel deze pagina