main-logo
Lesmateriaal

Lesmateriaal

Lesmateriaal en vakliteratuur voor nieuwkomers in het primair onderwijs

Zo kan het ook

Met ‘Zo kan het ook’ vraagt de Werkgroep Kind in AZC aandacht voor de situatie van gevluchte kinderen in Nederland. Daarnaast doet de werkgroep ook een oproep: ‘denk mee over hoe we de asielopvang kinderrechtenproof kunnen maken’. Er is op dit moment een enorme inzet vanuit vaak lokale initiatieven, vrijwilligers en deskundigen om de moeilijke situatie van gevluchte kinderen en gezinnen in de asielopvang te verbeteren. “De lessen van deze initiatieven, de goede ideeën en de positieve energie willen we bij elkaar brengen in een aantal brainstormsessies en expertmeetings”, zegt Kloosterboer. In november komt de werkgroep met uitgewerkte adviezen.

thumnail

Informatie

Deel deze pagina