main-logo
Blogs
Blog 13

Op school en afstandsleren ISK-leerlingen

De auteur neemt je mee met haar ervaringen als coördinator van de ISK Deventer

Fura Grol
11 - 01 - 2021

Leerlingen op school en online les

Fura Grol is coördinator van de ISK Etty Hillesum Lyceum Deventer

Voor de kerstvakantie
Op school lopen de corona gevallen enorm op. 5 van onze ISK-klassen zitten in een grote VO school met 1200 leerlingen. We hebben ook nog een kleine aparte locatie met 4 ISK-klassen.
Veel leerlingen op school hebben corona, in een klas bijvoorbeeld 12 leerlingen en in een andere klas 8 leerlingen. Veel leerlingen die op het AZC wonen hebben ook corona. Er zijn bovendien op onze school 10 collega’s met corona.
Onze school moet dicht, dit gaat gelijk op met de landelijke lockdown en scholensluiting.

 

We krijgen 1 dag om ons voor te bereiden op het online lesgeven en de leerlingen komen spullen halen op school zodat ze thuis aan het werk kunnen. Wij delen uitleen-laptops uit aan alle ISK-leerlingen die thuis geen laptop hebben. Gelukkig had ik die al aangevraagd bij de gemeente en hadden we die meteen beschikbaar! De laptops waren nog niet allemaal geïnstalleerd, dat moest nu in rap tempo nog gebeuren.

Mijn man is een van de collega’s met corona. Ik ben daarom dus ook in quarantaine. Hij gaat op zolder leven en doet zijn online lessen en oudergesprekken vanaf die plek. Ik werk ook vanuit huis, maar beneden. Ik heb o.a. sollicitatiegesprekken met mijn teamleider om een docent te zoeken om in te vallen voor een zieke docent en ook een overleg met het ROC met verschillende ISK’s uit de regio online.
Op donderdag mag ik uit quarantaine en kan ik 6 intakes van nieuwe leerlingen doen. Die leerlingen krijgen een pakketje met werkboekjes en een etui met inhoud. Deze nieuwe leerlingen kunnen na de vakantie fysiek starten.

Op vrijdag zijn er verschillende online workshops voor ons als docenten die gegeven worden door collega’s die online sterk zijn. We kunnen bijv. een online workshop volgen ‘werken met de tool Padlet’ en een workshop ‘werken met break-outrooms in Teams’.

Kerstvakantie
En dan is het vakantie. Erg fijn na deze gekke periode!
Er zijn 2 nieuwe aanmeldingen voor de ISK uit Holten (20 km van Deventer) die na de vakantie starten. Ik breng hen in de vakantie een pakketje met werkboekjes en mijn man (hij is weer uit quarantaine) en ik gaan gelijk maar even wandelen op de Holterberg!

Studeren voor de online lessen
Maandag na de vakantie staat er een studiedag gepland. De studiedag zou gaan over persoonlijk leren. Dit is omgebogen naar een studiedag over online lesgeven. De studiedag is online. Iedereen heeft een workshop ‘online didactiek’ door Michel van Ast (van de boeken: ‘Kleppen open’ en ‘Kleppen dicht’). De andere workshops geven collega’s. Ik volg de workshops ‘Apps, tools en didactiek van online lesgeven’ en ‘Samenwerking in heterogene groepen’.
’s Middags hebben we overleg in vakgroepen om ons verder voor te bereiden voor de online lessen. Op dinsdagmiddag volg ik nog een workshop ‘LessonUp’.

Kwestie voor de ISK: Fysiek of online les of iets er tussen?
De ISK mag fysiek openblijven, maar er zijn zoveel corona gevallen op de ISK en in de rest van de school dat we toch kiezen voor zoveel mogelijk online les. In bijna elke klas zijn er leerlingen die we niet online kunnen aansturen of die geen wifi hebben. Deze leerlingen laten we op school komen. De anderen hebben online les. De meeste ISK collega’s komen naar school alsook de stagiaires, zo kunnen we de leerlingen die naar school komen opvangen. De ISK-leerlingen in het hoofdgebouw gaan mee met rooster van de reguliere klassen met alle lessen online, maar lessen van 30 minuten. De leerlingen kunnen ’s middags huiswerk maken en de collega’s kunnen in die tijd online lessen voorbereiden. Dit gaat veel beter dan bij de vorige lockdown, omdat we met de leerlingen geoefend hebben met MS Teams.
Op de kleinere locatie hebben we per klas een andere oplossing. De nieuwe leerlingen komen naar school in de instroomklas. Die kunnen sowieso geen online lessen volgen. Van de 2 klassen met veel route 1 leerlingen komt ongeveer de helft op school. De andere leerlingen uit deze klassen krijgen online les en online opdrachten. Er is nog een andere klas met oudere leerlingen en die komen in 2 groepen naar school. 1 groep in de ochtend en 1 groep in de middag. Bij de vorige lockdown hadden deze leerlingen erg veel moeite om zichzelf aan het werk te krijgen. Nu zijn ze elke dag 2 uur op school en krijgen ze huiswerk mee voor de rest van de dag.
Het werkt redelijk goed zo. De aanwezigheid is goed.

Uitstellen en verder gaan
Door deze lockdown gaat er veel niet door. De rapportvergaderingen worden uitgesteld, de projectweek gaat niet door. We willen leerlingen verplaatsen naar andere klassen per 25 januari, maar dat stellen we uit, tot wanneer….
We gaan maar gewoon verder met de kennis van vandaag. Het onderwijs gaat in elk geval wel verder in deze aangepaste vorm!

Anderen bekeken ook

ISK

Nieuwe aanvraag devices voor 15 december

Professionalisering

Subsidieregeling schoolkracht tot 15 januari

Deel deze pagina