Plein 16

PLEIN 16 is een woordenschatpakket voor jongeren van 12 tot 16 jaar die Nederlands leren.