Organisatie

In de rubriek Organisatie  is informatie te vinden over de onderstaande vijf onderwerpen.

Schoolplan
Hoe ziet een schoolplan voor de ISK eruit? Wat is de visie van LOWAN en OCW op het Eerste Opvangonderwijs? Wat is het stappenplan voor de opzet van een nieuwe ISK of een checklist voor de bestaande ISK?
icon-purple-arrowLees verder

Inspectie
Hoe ziet het nieuwe toezichtskader VO eruit, met aparte hoofdstukken voor het toezicht op ISK’s, door de Inspectie Eerste Opvang Anderstaligen (eoa) genoemd? Wat zijn de belangrijke aandachtspunten tijdens de bezoeken en beoordelingen aan alle ISK’s door de Onderwijsinspectie van het VO?
icon-purple-arrowLees verder

Kwaliteit en Zorg
Hoe kunnen de uitstroomprofielen en leerlijnen ISK een bijdrage leveren aan kwaliteitszorg? Hoe kun je de tevredenheid van ISK-leerlingen meten? Hoe borgen we de kwaliteit van het onderwijs? Hoe kan de school de taak uitvoeren om thuis en school te verbinden en een goede zorgstructuur in te richten?
icon-purple-arrowLees verder

Professionalisering
Wat is het scholingsaanbod voor ISK’s, waaronder NT2 voor ISK-docenten in Nederland?
icon-purple-arrowLees verder

Netwerk
Op dit moment zijn er enkele regionale netwerken van ISK’s, het netwerk rekendocenten en de beroepsvereniging van docenten Nederlands als Tweede Taal.
icon-purple-arrowLees verder

Contactgegevens VO

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Reacties zijn gesloten.