Samenwerking ISK met vo-vavo-mbo

De afgelopen jaren is er op het vlak van samenwerkingsmogelijkheden tussen VO scholen en met het ROC veel bij wet, gepubliceerd in het Staatsblad, geregeld.
Voor een eerste opvangschool Anderstaligen/ISK biedt dit mogelijkheden om leerlingen uit te besteden voor (delen van) trajecten bij een andere VO-school, een ROC-opleiding of het VAVO. Dit kan helpen om een leerling meer op maat van onderwijs te kunnen voorzien, binnen de eigen school de juiste keuzes te kunnen maken etc.
De leerling wordt in het VO ingeschreven in de onderbouw VO en kent geen leeftijdsgrenzen. Op basis van de inschrijving ontvangt de VO-school bekostiging voor deze leerling en besteedt het onderwijs vervolgens uit aan een VO- of MBO-instelling. Zeker in het 2e jaar van de ISK is het samen inrichten van delen van het onderwijstraject aan te bevelen!
Meer mogelijkheden op het gebied van bekostiging, uitbesteding, detachering etc. is elders op de website van LOWAN te vinden bij Financiering.
Nieuws Lowan Website LOWAN/Financiering-samenwerking VO-VAVO-MBO

OCW-mbo en -vo gezamenlijke aanpak

In juni 2017 geven OCW-vo en mbo gezamenlijk aan hoe belangrijk het is om de overgang van nieuwkomers van VO naar MBO te verbeteren. Met vragen en antwoorden proberen zij meer handvat te bieden aan de vaak moeilijk lopende doorstroom.
icon-purple-file Brief OCW overgang nieuwkomers van VO naar MBO (pdf)
icon-purple-file Vragen en antwoorden van OCW-mbo (pdf)
Elders op de website van LOWAN is meer informatie te vinden over doorstroom naar MBO en naar VO. Daar worden ook voorbeelden uit de praktijk geplaatst!

Contactgegevens VO

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Reacties zijn gesloten.