Wijziging aanvraag bekostiging nieuwkomers VO

Op 1 januari 2017 is de Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo in werking getreden. Op grond van deze regeling ontvangen scholen in het voortgezet onderwijs subsidie voor het verzorgen van onderwijs aan nieuwkomers.

Aanvraag peildata

Op dit moment dienen scholen deze bekostiging op 4 peildata aan te vragen. Om de administratieve last voor scholen te verlichten wordt deze regeling gewijzigd zodat het aanvragen van de kwartaalbekostiging vanaf 1 april 2019 niet meer nodig is. De bekostiging zal ambtshalve worden toegekend op basis van gegevens uit het Basisregister onderwijs (BRON) en de Basisregistratie personen (BRP). Dit is mogelijk geworden door een aanpassing van BRON. Dit betekent dat alle gegevens die betrekking hebben op de teldatum of peildatum uiterlijk de 15e van betreffende maand gemeld moeten zijn.
Nieuws Lowan Website LOWAN over bekostiging OCW/DUO
rekentool Lowan Wijziging aanvraag regeling extra bekostiging nieuwkomers VO (pdf)

Contactgegevens VO

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin