Trainingen en cursussen voor ISK docenten

Het aanbod van trainingen en cursussen voor ISK-docenten is weer uitgebreid.
Het ITTA (UvA) biedt scholingstrajecten en korte cursussen aan op het gebied van NT2 (ook voor vakdocenten) en het werken met de uitstroomprofielen en leerlijnen. Sommigen hiervan voldoen ook voor benoembaarheid PABO-er.
CED-Groep schrijfvaardigheid voor route 3 leerlingen en vakoverstijgend werken.
School en veiligheid de training ‘wij-zij-denken en extreem gedrag in de school’.
Omgaan met Eritrese vluchtelingen door Binyam Andebrhan, een aanrader voor uw school of netwerk.
En een must voor iedereen die op de ISK werkt de gratis Augeo e-learning ‘steun bieden aan vluchtelingenjongeren’.
Kijk op de LOWAN-website bij Professionalisering voor meer actueel scholingsaanbod!
 LOWAN website met meer informatie

LOWAN-vo studiedag 2018

Op maandag 9 april zal de jaarlijkse landelijke studiedag van LOWAN-vo plaatsvinden, wederom in Ede.
De studiedag is voor alle betrokkenen van het nieuwkomersonderwijs aan jongeren vanaf 12 jaar.

Reacties zijn gesloten.