Studiedag LOWAN-vo 2018 presentaties en bijdragen

Alle bijdragen zijn hier te vinden!
Op maandag 9 april organiseerde LOWAN-vo de jaarlijkse studiedag voor het nieuwkomersonderwijs VO. Met 900 deelnemers, 39 workshops en 30 standhouders was het een bijzonder drukke dag. De reacties waren zeer positief.  8,13

PLENAIR

 Lies Alons, ITTA  7,2 De route van een succesvolle schoolloopbaan in het MBO
Voor iedere ISK-leerling start het leren van het Nederlands op de ISK. Vervolgens is het reguliere onderwijs dé plek om taalvaardiger te worden in het Nederlands. Om met succes te kunnen doorstromen van de ISK naar een mbo-opleiding is een doorlopende taalleerlijn noodzakelijk voor de leerling. Daarvoor is het van belang dat beide onderwijsinstellingen duidelijk in beeld hebben wat ze van elkaar kunnen verwachten.
LOWAN heeft samen met het ITTA de handreiking met handvatten gemaakt.
 In gesprek over doorstroom ISK-MBO_presentatie (pdf)
 Handreiking LOWAN In gesprek over doorstroom MBO (pdf)
 Website LOWAN Doorstroom ISK-MBO
 Bekijk de opname op YouTube LOWAN
 Binyam Andebrhan
 8 Eritrese leerlingen op de ISK
Vorig jaar verzorgde Binyam Andebrhan een zeer drukbezochte en succesvolle workshop op onze studiedag. Deze werd opgenomen en gedeeld via YouTube, meer dan 12000 mensen bekeken hem al.
Een jaar verder en praktijkervaringen rijker deelt hij de belangrijkste informatie plenair.
 Plenair Binyam Andebrhan (pdf)
 Website LOWAN Omgaan met Eritrese leerlingen
 Bekijk de opname op YouTube LOWAN
Peer2Peer
Melek Usta en 2 leerlingen
 7,9 BUDDY’s en hun maatjes maken het verschil
Op meer dan 30 scholen door heel het land zijn inmiddels 250 duo’s gevormd van nieuwkomers en hun buddy’s. Buddy’s zijn reguliere leerlingen die goed zijn opgeleid en gekoppeld worden aan een anderstalige leerling. Deze duo’s trekken gedurende het schooljaar met elkaar op. Zij zien elkaar minimaal een keer in de week en gaan samen huiswerk maken, sporten, koken of gewoon een beetje chillen. Melek Usta van Peer2Peer deelt met een aantal leerlingen  hun ervaringen.
 Website LOWAN Peer2Peer buddyproject
 Bekijk de opname op YouTube LOWAN

WORKSHOPS

Er was een aanbod van 40 workshops, verdeeld in de categorieën:
– NT2 en Algemeen
– Alfabetisering
– Van in- naar doorstroom
– Andere vakken ISK
– Zorg
rekentool Lowan Workshopaanbod studiedag LOWAN-vo 2018 (pdf)

NT2 en Algemeen

   6 1. Zebra+: splinternieuw bij de pinken
Waarom is een splinter nieuw en wat zit er dan bij je pink?
 Website uitgeverij ThiemeMeulenhoff
 6,3 3. Leren lezen, of lezen om te leren?
Werken aan leesvaardigheid in de zaakvakken
 3 Taal leren vaklessen (pdf)
   6,9 4. Sup€rrr
Serie leesboekjes A1 over bijbaantjes, vriendschap en verliefdheid
 4 Lezen is sup€rrr (pdf)
 Superrr serie leesboekjes Nu met verwerkingsmateriaal 
   6,7 5. Er Was Eens
Ondersteunt taalontwikkeling van ISK-leerlingen
 5 Verhalenwedstrijd Er Was Eens (pdf)
 5 Flyer voor docenten (pdf)
 7,3 6. Verstaanbaar spreken in zes stappen
Handvatten bieden en vragen beantwoorden op het gebied van de uitspraak
 6 Verstaanbaar spreken in zes stappen HANDOUT (pdf)
 Website NT2Spraak
   7,7 7. Staatsexamen NT2, aan de slag!
Hoe bereid ik mijn leerlingen voor op het Staatsexamen NT2?
 7 Staatsexamens NT2 (pdf)
Website Steunpunt Staatsexamens NT2
   6,4 8. Feed up, feedback, feedforward
Formatief evalueren in de NT2-les
 8 Formatief evalueren in ISK (pdf)
 6,6 9. Functioneel grammaticaonderwijs
Een nieuwe kijk op grammaticadidactiek
 9 Functioneel grammaticaonderwijs-presentatie (pdf)
 9 Woordvolgorde (pdf)
 6 10. Gedifferentieerd werken met ‘Een goed begin’
 10 Edutekst Een goed begin differentiatie (pdf)
 LOWAN Databank lesmateriaal
 Website Fros van der Maden
 8,5 11. Variatie in werkvormen voor beginnende docenten
Lesgeven aan anderstaligen op weg naar A1 en analfabeten
 11 Variatie in werkvormen voor beginnende docenten (pdf)
 Website School of Hope met daarop uitgebreide samenvatting workshop
 7,3 12. Projectmatig werken met ISK-leerlingen
eduScrum
 12 eduScrum projectmatig werken (pdf)
 Website eduScrum
 Projecten School 23
 Uitleg School 23 eduScrum voor leerlingen
 
 8,2 13. ICT tools bij differentiëren
Een herhaling van vorig jaar
 13 Differentieren met ICT (pdf)
 Training CPS Differentëren in de klas met ICT
 Differentiëren is te leren – boek voor VO
 Boek over Activerende en passende werkvormen

Alfabetisering

   8,2 14. en 15. De Alfa-leerder autonoom aan het werk met DigLin+
Alfabetisering en Lezen en verder
 Website Diglin+
 14 De Alfa-leerder met DigLin-Plus 2 (pdf)
 15 De Alfa-leerder met DigLin_Lezen en verder (pdf)
   7,2 16. Snel van start in de alfaklas
 16 Van start in alfaklas (pdf)
 Training alfabetisering in de ISK-klas
   7  17. Ster in lezen
Nieuw pakket leesvaardigheid ISK-leerlingen
 17 STER in lezen (pdf)
 Website uitgeverij Boom
   6,5 18. Werken met verhalende teksten in de alfaklas
Water bij de melk
 18 Verhalen lezen in de alfagroep-artikel LES (pdf)
 18 Presentatie workshop Verhalen lezen op drie alfabetiseringsniveaus (pdf)
 Website uitgeverij Boom

Van in- naar doorstroom

 
 7,1  19. Verlengde intake in de ISK
uitkomsten van praktijkonderzoek
 19 Verlengde intake in de klas-praktijkonderzoek (pdf)
 Website LOWAN verlengde intake
 
 7,5 20. Combi-traject voor route 1 leerlingen 16+
Een samenwerking van ISK en PrO Assen
   7,4 21. Een combiklas helpt ISK leerlingen succesvol te zijn op het VO. 
Ondersteuning tot eindexamen VO
 21 Combiklas VO (pdf)
   8,2 22. NT2 expertise ISK wordt gedeeld met vervolgscholen
Een NT2 expertisecentrum in de regio
 22. ISK NT2 expertisecentrum regio (pdf)
   7,6 23. Doorstroom naar het MBO, een quickscan
Voor teamleiders, directie en decanen
 23 ITTA quickscan doorstroom mbo (pdf)
 Website LOWAN Doorstroom ISK-MBO

Andere vakken op de ISK

   7,5 24. Begrijpend lezen in het Engels: uitdagingen en kansen
Newswise, gebaseerd op de succesvolle aanpak van Nieuwsbegrip
 Website Newswise
   7,5 25. Engels leren met verschillende niveaus, leeftijden en moedertaal…
Een herhaling van de workshop van vorig jaar
 25 Holmwood’s Engels leren-differentiatie (pdf)
 Website Holmwoods voor ISK
 Gratis proeflicentie
   7,8 26. WISK
Een leerlijn wiskundetaal voor anderstaligen
 26 Wisk-presentatie (pdf)
Mail Lowan Mail Lea Haar
   6,5 27 Differentiëren in de rekenles, hoe doe je dat?
 Link naar prezi-presentatie
 
 8,4 28. Leerlijn ISKunst
Een route waarlangs de lessen beeldend elk jaar lopen
Een samenwerking tussen Hanneke Piederiet ISK Dordrecht en Roebie Starink ISK Olympia College Rotterdam
 28 ISKunst leerlijn (pdf)
Wegens overweldigende belangstelling zullen we kijken of er een netwerk gevormd kan worden waar ook uitwisseling kan plaatsvinden. 
   7,6 29. Mediawijs door Media Maken
Een op-maat-gemaakt mediawijsheid traject voor ISK-leerlingen
 Volg het project online
 Vertoond videoverslag
   7,8 30. Filmeducatie voor ISK-jongeren: een vakoverstijgende ervaring, komt er een nationaal ISK Filmfestival?
 30 ITHAKA FILMFESTIVAL 2018 – impressie (pdf)
 Website Videobakery
 Beste film 2018

Zorg

   7,8 31. Van confrontatie naar dialoog
School en veiligheid
 
 8,5 32. Eritrese leerlingen op de ISK
Een jaar verder en praktijkervaring rijker. Binyam Andebrhan kwam zelf als jonge vluchteling naar Nederland, studeerde hier rechten en ondersteunt onderwijs, overheden, etc.
 32 Workshop Eritrea en Eritreers (pdf)
 Bekijk de workshop video-opname op YouTube LOWAN            
 Website LOWAN Omgaan met Eritrese leerlingen met opname workshop 2017
 8,7 33. Syrische leerlingen in de klas
Rabie Al Noaimy, onderwijspsycholoog, kwam als vluchteling naar Nederland en werkt o.a. als sleutelpersoon bij Pharos.
Bekijk de workshop video-opname op YouTube LOWAN
 Website Pharos kenniscentrum
   8,4  34. Elke nieuwkomer een Buddy; omdat het werkt!
 Website Peer2Peer ISK
 Website LOWAN Peer2Peer buddyproject
   7,6  35. Samenwerken om AMV’s ‘bij de les’ te houden
 35 Samenwerken AMVs (pdf)
 35 Weergave Workshop (pdf)
 Website over Yoin
   8 36. Rots en Water
ISK Drachten zet deze weerbaarheidstraining met veel enthousiasme in
   6 37. Bijscholing ‘inclusief onderwijs en sociale veiligheid’
Een trainingsprogramma van REF
 Website Respect Education
   7,5 38. Jezelf de baas
Een groepsdynamische aanpak voor jongeren met gedragsproblemen
   6  39. Verbindend communiceren is grensoverschrijdend
   7,1 40. Vluchtelingenwerk
Verbinding met onderwijs
 40 Vluchtelingenwerk Time4You (pdf)

Contactgegevens VO

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin