Regeling nieuwkomers gewijzigd

De regeling voor de bekostiging van nieuwkomers in het VO is verlengd voor 2018. Het bedrag voor categorie 1 is verhoogd naar € 2791,37.
Voor de peildatum 1 januari 2018 geldt dat de leerling voor deze datum op school ingeschreven en schoolgaand moet zijn! De aanvraag kan pas na de peildatum ingediend worden maar moet uiterlijk op 15 januari bij DUO binnen zijn.
Categorie 1: >1-10-2016 in NL.
Categorie 2: <1-10-2016 in NL en op peildatum < 2 jaar in NL.
Nieuws Lowan Meer informatie op website LOWAN-Financiering/OCW-DUO

Contactgegevens VO