Aanvraag peildatum 1 oktober 2017 geeft verwarring

Deel deze informatie ook met de administratie van de school. Het betreft belangrijke informatie over de bekostiging van ISK-leerlingen waarover veel verwarring bestaat. Voorkom dat niet alle nieuwkomers worden meegenomen in de extra bekostiging!

Aanvraag bekostiging nieuwkomers peildatum 1 oktober 2017
De aanvraag van bekostiging van nieuwkomers, <2 jaar in NL,  moet uiterlijk op 15 oktober bij DUO binnen zijn. Bij deze aanvraag zijn er alleen categorie 1 nieuwkomers. Alle nieuwkomers die na 1 oktober 2015 in Nederland zijn gekomen behoren hiertoe.
Meer informatie hierover en over de teldatum 1 oktober 2017 die de bekostiging voor 2018 bepaalt is ook te vinden op onderstaande website.
icon-purple-news Website LOWAN met informatie en aanvraagformulier

Deel deze paginaShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Reacties zijn gesloten.